Ill hvit megafon

Offisersbladet

Befalets Fellesorganisasjons eget medlemsblad.

I løpet av noen år skal Forsvaret vokse med flere tusen ansatte, ifølge Langtidsplanen for forsvarssektoren.

I løpet av noen år skal Forsvaret vokse med flere tusen ansatte og langt flere skal gjennomføre førstegangstjenesten. Offisersbladet har reist til rekruttskolene på Terningmoen og Madla for å høre om de er klare til å ta i mot langt flere rekrutter enn i dag.

Les hele utgaven her

Om Offisersbladet

Offisersbladet er Befalets Fellesorganisasjon eget medlemsblad, med historikk tilbake til 1946. Da BFO ble etablert i 1957 ble Offisersbladet omgjort fra et enkelt hefte/informasjonspamflett for hæren til å bli et medlemsblad.

Offisersbladet er medlem av Fagpressen som blant annet «...skal arbeide for at de uavhengige fagmediene sikrer innsikt og dybde i samfunnsdebatten.».

Fakta:

  • 4 utgaver pr. år
  • Opplag på ca. 10 500 eksemplarer
  • Kan leses som magasin og digitalt via bfo.no

Annonsering i Offisersbladet

Annonsering i Offisersbladet er attraktivt og stadig økende. I Mediaplan/utgivelsesplan står det mer informasjon om opplag, datoer og priser.

Medieplan 2024

Offisersbladets utgaver