Ill hvit hoved original

Du forsvarer landet
- Vi forsvarer deg

Befalets Fellesorganisasjon er fagforeningen for militært ansatte, kadetter, elever og lærlinger.

Det du trenger fra BFO - i en app!

Siste nytt, direkte kommunikasjon med BFO, oversikt over dine rabattavtaler, vervepoeng og enkel påmelding til kurs. Alt i en medlemsapp.

Hvorfor du bør være medlem i BFO

Vi ønsker å gå gjennom arbeidslivet uten store problemer. Realiteten er at arbeidstakere ofte møter på utfordringer underveis. Da er det trygt å vite at BFO har over 200 tillitsvalgte fordelt på hele landet som har kunnskapen du trenger, og som er klar for å støtte deg!

  • Vi jobber for deg og dine interesser

  • Vi er partipolitisk uavhengig

  • Mulighet for livslangt medlemskap

  • Forsikringer tilpasset militært yrkesliv

Verv en kollega

Som takk for at du hjelper oss å vokse får du 1 000 kr. pr. tjenestegjørende medlem du verver, inn på en vervepoengkonto.

Om BFO og hvordan vi er organisert

Det er en grunn for at over 11 000 mennesker har valgt å organisere seg i BFO.