Ill hvit hoved original

Du forsvarer landet
- Vi forsvarer deg

Befalets Fellesorganisasjon er fagforeningen for militært ansatte, kadetter, elever og lærlinger.

Kongress

I henhold til vedtektene avholdes BFOs 12. ordinære kongress 13-15 juni 2023 på Sundvolden Hotell.

Mer info

Hvorfor du bør være medlem i BFO

Vi ønsker å gå gjennom arbeidslivet uten store problemer. Realiteten er at arbeidstakere ofte møter på utfordringer underveis. Da er det trygt å vite at BFO har over 200 tillitsvalgte fordelt på hele landet som har kunnskapen du trenger, og som er klar for å støtte deg!

  • Vi jobber for deg og dine interesser

  • Vi er partipolitisk uavhengig

  • Mulighet for livslangt medlemskap

  • Forsikringer tilpasset militært yrkesliv

Ill paraply

BFO Forsikring

Se fullstendig forsikringstilbud, dine forsikringsdokumenter, meld skade og kom i kontakt med våre forsikringsrådgivere gjennom BFO Forsikring.

Gå til BFO Forsikring
Ill megafon

Offisersbladet

Les siste utgaven av Offisersbladet.

Her kan du også finne tidligere utgaver!

Les Offisersbladet

Verv en kollega

Som takk for at du hjelper oss å vokse får du 1 000 kr. pr. tjenestegjørende medlem du verver, inn på en vervepoengkonto.

Les mer om verving og uttak av vervepoeng

Om BFO og hvordan vi er organisert

Det er en grunn for at over 11 000 mennesker har valgt å organisere seg i BFO.

Les mer om BFO