Ill hvit hoved original

Du forsvarer landet
- Vi forsvarer deg

Befalets Fellesorganisasjon er fagforeningen for militært ansatte, kadetter, elever og lærlinger.

Det du trenger fra BFO - i en app!

Siste nytt, direkte kommunikasjon med BFO, oversikt over dine rabattavtaler, vervepoeng og enkel påmelding til kurs. Alt i en medlemsapp.

Last ned BFO-appen

Hvorfor du bør være medlem i BFO

Vi ønsker å gå gjennom arbeidslivet uten store problemer. Realiteten er at arbeidstakere ofte møter på utfordringer underveis. Da er det trygt å vite at BFO har over 200 tillitsvalgte fordelt på hele landet som har kunnskapen du trenger, og som er klar for å støtte deg!

  • Vi jobber for deg og dine interesser

  • Vi er partipolitisk uavhengig

  • Mulighet for livslangt medlemskap

  • Forsikringer tilpasset militært yrkesliv

Verv en kollega

Som takk for at du hjelper oss å vokse får du 1 000 kr. pr. tjenestegjørende medlem du verver, inn på en vervepoengkonto.

Les mer om verving og uttak av vervepoeng

Om BFO og hvordan vi er organisert

Det er en grunn for at over 11 000 mennesker har valgt å organisere seg i BFO.

Les mer om BFO