Ill hvit hoved original

Du forsvarer landet
- Vi forsvarer deg

Befalets Fellesorganisasjon er fagforeningen for militært ansatte, kadetter, elever og lærlinger.

Hedersprisen 2024

Hedersprisen kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.

Kjenner du noen som fortjener BFOs hederspris? Meld inn dine kandidater frem til 31.mai.

Les mer
Ill megafon

Offisersbladet

Les siste utgaven av Offisersbladet. Her kan du også finne tidligere utgaver!

Se utgavene

Forsikringer

Oversikt over dine forsikringsprodukter, forsikringsdokumenter, faktura, muligheten til å melde skade og kjøp av nye forsikringsprodukter. Nå skjer alt dette på ett sted, og du kan dermed ha full oversikt over dine kollektive og private BFO-forsikringer via If.

Se forsikringstilbudet

Det du trenger fra BFO - i en app!

Siste nytt, direkte kommunikasjon med BFO, oversikt over dine rabattavtaler, vervepoeng og enkel påmelding til kurs. Alt i en medlemsapp.

Last ned BFO-appen

Din medlemsbank Nordea

Kjøpe ny bolig, bytte bil, eller ønsker du å se pengene dine vokse? Som fagorganisert får du flere gode tilbud hos Nordea med medlemspris som du kan spare flere tusener på.

Les mer

Verv en kollega

Som takk for at du hjelper oss å vokse får du 1 000 kr. pr. tjenestegjørende medlem du verver, inn på en vervepoengkonto.

Les mer om verving og uttak av vervepoeng

Om BFO og hvordan vi er organisert

Det er en grunn for at over 11 000 mennesker har valgt å organisere seg i BFO.

Les mer om BFO