Ill hvit tilbudslapp

Medlemsavtaler

Som medlem i BFO har du tilgang til en rekke medlemsavtaler.

YS Tannhelseforsikring

«Vi er glade for å kunne tilby en forbedret medlemsfordel innenfor tannhelse, nemlig YS Tannhelseforsikring som gruppeavtale!»

Dette er en viktig forsikring, spesielt fordi vi i Norge fortsatt mangler velferdsordninger på dette feltet for de av oss over 18 år. De fleste vet at store tannbehandlingsbehov kan melde seg på kort varsel. YS Tannhelseforsikring gir en svært god sikkerhet mot slike utgifter og vi i YS-ledelsen anbefaler deg å benytte deg av det flotte tilbudet!

YS Tannhelseforsikring - kun kr 118,- per måned
Ill mann feltlue

Advokatbistand

15 timer årlig gratis advokatbistand fra advokatfirmaet Norman & Co. I avtalen har du rett til råd og bistand innen flere privatrettslige områder. Avtalen dekker også egne kostnader forbundet ved eventuell rettsak. Avtalen dekker også mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpdekning i innboforsikringen.

Les mer om avtalen

Bruk dine vervepoeng

Som takk for at du hjelper oss å vokse får du 1 000 kr. pr. tjenestegjørende medlem du verver, inn på en vervepoengkonto.

Du kan benytte dine vervepoeng på flere av våre medlemsavtaler. Milrab er en populær medlemsavtale mange velger å bruke sine vervepoeng på.

Les mer