Om avtalen

If er Nordens største forsikringsselskap. Dette gir deg som BFO-medlem trygghet både før, under og etter en skade.

Vi har samarbeidet med If i en årrekke, og de vet akkurat hvilke behov personell tilknyttet Forsvaret har. If kan derfor tilby skreddersydde forsikringer tilpasset din livssituasjon.

Forsikringene gjennom If kan deles inn Kollektive forsikringer og øvrige private forsikringer

Kollektive forsikringer:

Disse kollektive forsikringene har vi forhandlet frem for deg som medlem:

  • BFO UNG - består av BFO Innbo, BFO Reise og ulykke.
  • BFO Utdanning - består av BFO UNG, advokatbistand og taps- og skadeforsikring.
  • BFO Innbo
  • BFO Reise
  • BFO Helse

Hvordan benytter jeg meg av avtalen?

Følgende forsikringer kan bestilles via BFO Forsikring:

BFO UNG, BFO Utdanning, BFO Innbo, BFO Reise og BFO Helse.

Øvrige private forsikringer:

I tillegg til de kollektive forsikringene, får du svært gode priser på andre private forsikringer du måtte ønske å ha gjennom avtalen med If.

Medlemmer får opptil 30 % rabatt på de viktigste private forsikringene, enten det gjelder hus, hytte, bil eller båt.
Husk å ta en jevnlig sjekk at du og din familie er riktig forsikret.

Hvordan benytter jeg meg av avtalen?

Øvrige private forsikringer kan du bestille ved å kontakte If.

Kontakt If:

E-post: if@fp.no

Telefon: 21 07 57 10