BFO UNG

Vi ønsker å samle og ivareta unge medlemmer, på tvers av grad og gren. Tross forskjellig farge på uniformen har denne gruppen mennesker mye til felles

Webinar 28.02: Hvordan kan du bli mer robust i møte med studier og yrkeslivet?

I webinaret ser vi nærmere på typiske utfordringer for unge voksne: stress, angst, prokrastinering og relasjonsutfordringer. Ledet av Marcus Resch Ånestad, utforsker vi begrepene selvivaretakelse, grensesetting og resiliens for å styrke din håndtering av studier, jobb og relasjoner.

Meld deg på innen 20.02!

Hva og hvem er BFO UNG?

Medlemmer under 35 år utgjør en stor del av medlemsmassen i BFO. Disse utgjør også dessverre en stor del av den personellgruppen som slutter i Forsvaret etter kort tid.

For BFO er ungt personell i Forsvaret viktig. Det er dere som er fremtidens forsvar, fremtidenes spesialister og offiserer. Det er viktig for BFO å ha fokus på unge medlemmer for å kunne fange opp hva denne personellgruppen bryr seg om, og ønsker av Forsvaret som fremtidig arbeidsplass.

BFO UNG er våre unge medlemmer, ut året de fyller 35 år. For denne gruppen mennesker tilbyr vi:

  • BFO UNG forsikringspakke
  • BFO UNG konferansen

BFO UNG forsikringspakke

Ut året du fyller 35 år kan du kjøpe BFO UNG forsikringspakke. En gunstig forsikringspakke som inneholder innbo-, reise- og ulykkesforsikring til kun 210 kr./mnd.

For elever, kadetter og lærlinger inngår denne i en gratis forsikringspakke som heter BFO Utdanning.

Les mer om BFO UNG forsikringspakke

Hva er en fagforening?

En fagforening er en organisasjon for arbeidstakere, ofte innenfor samme yrke eller fag. Fagforeningen sin fremste oppgave er å ivareta og fremme medlemmets faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Hvem er BFO?

Befalets Fellesorganisasjon er en fagforening for militært personell. BFO er av og for elever, kadetter, spesialister og offiserer. Fra grenader/konstabel til admiral. BFO er politisk uavhengig og har i overkant av 10.800 medlemmer.

Hva koster medlemskap?

Dersom du er elev, kadett eller 1. års lærling er det gratis. Mottar du lønn betaler du 0.95 % av grunnlønn, som trekkes direkte via Forsvarets Personellservice. Medlemskontingent kan trekkes av på skatten.

Ill bok stabel

BFO-stipend

Utdanningsstipend på inntil 12 500,-. Søkere som viser/har vist engasjement for BFO/BFO UNG/KAFO vil bli prioritert.

Les om BFO-stipendet

Hvorfor bør jeg være organisert?

Har du noen gang tenkt over alle godene vi har i arbeidslivet? Mange tar disse for gitt, uten
å tenke på at noen har jobbet for at det skal bli sånn. Hvordan hadde hverdagen vært hvis du
hadde måtte jobbe hele uken, hele året, uten lønnet ferie? Hvordan hadde det vært hvis du ikke
fikk permisjonspenger når du ble forelder? Hvordan hadde det vært hvis du ble urettferdig
behandlet på jobb, og bare måtte finne deg i det? Hva med seksuell trakassering? Det er her vi
i BFO kommer inn i bildet, nettopp for å ivareta deg og dine interesser, på best mulig måte!

Hvorfor du bør være organisert