BFO-stipendet

Vi ønsker å signalisere at utdanning er viktig for at Forsvaret skal ha motiverte og kvalifiserte medarbeidere, derfor tilbyr BFO et eget studiestipend til alle medlemmer.

Vi oppfordrer til kompetanseheving!

BFO-stipendet er et populært medlemstilbud. I 2021 var det over 360 tildelte stipend og tallet øker hvert år. Stipendordningen skal bidra til å stimulere og motivere medlemmene til å ta ansvar for egen utvikling og kompetanseheving for videre karriere – i eller utenfor Forsvaret. Kongressen 2020 vedtok at stipendordningen skulle styrkes frem til 2023 gjennom en ekstratildeling på kr 500 000,-.

Hva dekker BFO-stipendet?

Dekker utgifter
knyttet til studiet, som:

  • Semesteravgift

  • Studie- og eksamensavgift

  • Litteratur

  • Reise- og oppholdsutgifter

Spørsmål & svar

Vi får ofte spørsmål om BFO-stipendet. Derfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene her.