BFO-stipendet

Vi ønsker å signalisere at utdanning er viktig for at Forsvaret skal ha motiverte og kvalifiserte medarbeidere, derfor tilbyr BFO et eget studiestipend til alle medlemmer.

Nå er det mulig å søke!

Mellom 01.juni og 31.august er det mulig å søke på vårt utdanningsstipend for skoleåret 2024/2025.

  • Maksimal sum er 12 500 kr.
  • Alle medlemskategorier som betaler medlemskontingent kan søke.
  • Vi tilstreber å innvilge så mange som mulig av søknadene siden kompetanseheving er viktig for BFO!
  • Du får svar på din stipendsøknad i september/oktober.
  • Søk på BFO-stipendet via. min side-mine søknader.

Vi oppfordrer til kompetanseheving!

BFO-stipendet er et populært medlemstilbud. I 2021 var det over 360 tildelte stipend og tallet øker hvert år. Stipendordningen skal bidra til å stimulere og motivere medlemmene til å ta ansvar for egen utvikling og kompetanseheving for videre karriere – i eller utenfor Forsvaret. Kongressen 2020 vedtok at stipendordningen skulle styrkes frem til 2023 gjennom en ekstratildeling på kr 500 000,-.

Hva dekker BFO-stipendet?

Dekker utgifter
knyttet til studiet, som:

  • Semesteravgift

  • Studie- og eksamensavgift

  • Litteratur

  • Reise- og oppholdsutgifter

Spørsmål & svar

Vi får ofte spørsmål om BFO-stipendet. Derfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene her.

Kontaktperson

Kjell Ivar Simensen

Kompetanseutvikler

Tlf: 951 32 939

E-post: kjell.simensen@bfo.no