Kadettenes Fellesorganisasjon

Kadettenes egen organisasjon som skal sikre og styrke kadettenes rettigheter.

Hvem er KAFO?

Kadettenes fellesorganisasjon (KAFO) er et partipolitisk uavhengig organ for kadetter ved Forsvarets Høyskole, som er medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

KAFO er dermed alle BFO-medlemmer som går ved en av følgende skoler:

  • Krigsskolen
  • Sjøkrigsskolen
  • Luftkrigsskolen
  • Cyberingeniørskolen
  • Språk- og etterretningsskolen

Hvorfor er KAFO viktig?

Kadettenes velferd, muligheter, rettigheter, ivaretakelse og påvirkning er meget viktig for BFO som
organisasjon. Gjennom lokalstyrene ved skolene og landsstyret får BFO verdifull innsikt i kadettenes hverdag, og om de blir ivaretatt i henhold til gjeldende avtale- og regelverk. Dersom kadetter opplever utfordringer knyttet til rettigheter, vilkår eller andre forhold så kan BFO bistå med støtte fra dyktige tillitsvalgte.

Hvordan er KAFO organisert?

Hva kan BFO gjøre for kadettene?

  • Tilstedeværelse i alle møter vi har tilgang til som angår kadetters rettigheter for å sikre medbestemmelse og involvering

  • Tillitsvalgte samarbeider tett med KAFO

  • Bistå ved skoleråd og relegeringssaker

  • Bistå med gode tips i overgangen fra kadett til offiser/spesialist

Ill paraply

BFO Utdanning

Gratis forsikringspakke for kadetter: BFO Utdanning. Forsikringen består av BFO Innbo, BFO Reise, ulykkesforsikring, advokatbistand og taps- og skadeforsikring.

Les mer på BFO Forsikring