Om BFO

Hvem er BFO?

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for militært tilsatt personell fra alle forsvarsgrener.

BFO ble etablert i 1957, og er den største og eldste av arbeidstakerorganisasjonene for militært personell.

Hva jobber BFO for?

  • Å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser
  • Å samle alt militært personell i én organisasjon
  • Ivaretakelse av enkeltmedlemmer og deres tjenestevilkår

BFO i tall:

Vi er i stadig vekst. Det betyr at vi står sterkere som organisasjon, og har større gjennomslagskraft i saker som betyr noe for deg.

  • 11 200 medlemmer (pr. august 2023)

  • Over 200 tillitsvalgte

  • 30 heltidsansatte

  • Over 50 lokalforeninger

Store organisasjoner står sterkt

Med over 11 200 medlemmer (pr. august 2023) kan vi stolt si at vi er en stor arbeidstakerorganisasjon. Gjennom størrelse får vi makt, og gjennom makt får BFO større gjennomslag i saker som er viktig.

At BFO er en stor organisasjon med lang erfaring i bransjen gir oss også muligheten til å tilby deg støtte av tillitsvalgte med spesialkompetanse.

Les om hvorfor det er lurt å være organisert

Partipolitisk uavhengig

BFO en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Det betyr at vi ikke er knyttet til et bestemt politisk parti, og samarbeider med de partier som bidrar til at BFO når sine mål på vegne av sine medlemmer.

Slik er vi organisert

BFO er en demografisk styrt organisasjon hvor BFOs medlemmer beslutter retning, fokus, økonomiske rammer og hvem som skal lede organisasjonen. Dette skjer gjennom valg i kongressen, BFOs øverste politiske organ, hvert 3. år.

Hvordan vi er organisert