BFO-skolen

Kurs, utdanning og stipend for medlemmer og tillitsvalgte.

BFO-skolen er det eneste utdanningstilbudet i Forsvaret som dekker medlemmets, den tillitsvalgte og arbeidsgivers behov for kunnskap om lover, avtaler, rettigheter og plikter. Vi skreddersyr kurs tilpasset dagens og morgendagens behov, basert på Forsvarssektorens spesielle regelverk og problemstillinger i forhold til hva vi opplever i Forsvarssektoren.

BFO-skolen tilbyr:

  • Utdanningsstipend: BFO-stipendet
  • Kurs og utdanning for medlemmer
  • Kurs og utdanning for tillitsvalgte
  • Kunnskapsformidling gjennom seminar og temadager
Ill penn og papir

BFO-stipendet

BFO-stipendet er et populært tilbud for alle våre medlemmer. I 2021 var det 363 medlemmer som mottok stipend. Stipendets maksimale utbetalingssum er 12500 kr./år, og skal dekke avgift knyttet til studiet og eksamen, litteratur, reise- og oppholdsutgifter.

Les mer
Ill bok stabel

Kurs og utdanning

Les om BFOs kurs- og utdanningstilbud for medlemmer og tillitsvalgte her.

Kurs- og utdanningstilbud

Utdanning via BFO-skolen

All utdanning via BFO-skolen utdanningstilbud som er gratis for alle medlemmer, og som hjemler permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Staten (HTA).

  • Gratis utdanning/kurs

  • Permisjon med lønn

  • Gratis reise til/fra kurssted

  • Gratis kost og opphold