Forsikringstilbud

Gode forsikringsavtaler både for deg som medlem og din familie.

Hvorfor velge forsikring fra BFO

1. Tilpasset et militært yrkesliv

BFOs forsikringer tar hensyn til et militært arbeids- og reisemønster. Personforsikringene har krigsrisikodekning (kun medlem), innboet ditt er dekket hjemme, på militær forlegning, i luften, til sjøs, i internasjonale operasjoner og ved beordring til utlandet. Nå er også uniformen din dekket på lik linje som bunaden dersom noe skulle skje når den er i bruk.

Dette er noen av de tilpasningene vi har gjort i våre forsikringsvilkår for at de skal passe best inn i din hverdag og militære yrkesliv.

2. Årlig forhandling av forsikringer

Hvert år reforhandler vi forsikringstilbudet, slik at du som medlem kan være trygg på å bli tilbudt den beste kombinasjonen av pris og vilkår.

3. Utvidet medlemsservice

Spesialister på BFOs forsikringer er tilgjengelig på telefon på kveldstid, i helger og ferier, slik at du skal kunne få gode og ærlige råd, og svar på dine forsikringsspørsmål.

Ill paraply

Nyhet fra januar 2024: Alt på ett sted!

Oversikt over dine forsikringsprodukter, forsikringsdokumenter, faktura, muligheten til å melde skade og kjøp av nye forsikringsprodukter. Nå skjer alt dette på ett sted, og du kan dermed ha full oversikt over dine kollektive og private BFO-forsikringer via If.

Gå til mine sider If

De viktigste forsikringsendringene i 2024:

Bedre oversikt

Se forsikringsprodukter- og dokumenter, meld skade, se faktura og bestill på ett sted, mine sider If. Vi tror og håper at dette føles mer oversiktlig for medlemmene.

BFO-pakken har endret navn og innhold. Den heter nå BFO Individuell og BFO Familie.

Det siste året har vi i samarbeid med If hatt en grundig gjennomgang av alle BFOs forsikringsprodukter. Gjennom dette arbeidet har vi ønsket å gjøre produktene enda mer solide og tilpasset endringer og utviklinger i samfunnet, spesielt med fokus på arbidsuførhet og kritisk sykdom. Vi har derfor utvidet flere avdekningene, samt at du nå kan velge den forsikringen som passer deg best, med eller uten forsørgeransvar. Alt dette med ett mål for øye: at du og dine skal være rett forsikret, til enhver tid. Partner er ikke dekket gjennom personforsikringene BFO Individuell og BFO Familie, men tilbys en egen personforsikring med likestilte dekninger som medlemmet: BFO Partner.

BFO Partner: Fullverdig personforsikring

Har blitt utvidet fra å være en dekning innen dødsfall- og arbeidsuførhet, til å bli en fullverdig personforsikring. Dekningene er likestilt med medlemmets dekninger i BFO Familie.

BFO UNG: Utvidet dekning

Ulykkesdekningen er utvidet og partner og barn er nå dekket på hele BFO UNG.

Kritisk sykdom: Utvidet dekning

Engangsutbetalingen dersom du får påvist kritisk sykdom har økt i alle våre personforsikringer: BFO Individuell fra 1G til 4G, BFO Familie fra 1G til 2G og BFO Partner til 2G.

Uførepensjon:

Månedlig utbetaling til den forsikrende er tilbake i arbeid/fylte 67 år (yrkesaktiv), såfremt forsikrede er minst 40% arbeidsufør/på arbeidsavklaringspenger. Den månedlig utbetaling baserer seg nå på alder og lønn, som gir høyere utbetaling enn tidligere.

Barneforsikring:

Barneforsikring tilbys fra 01.01.24 som en privat forsikring via If. Barneforsikringen er kåret til best i test både hos Norsk Familieøkonomi og Smarte Penger. Alle som har hatt BFO Barn tidligere, har fått/får muligheten til å overføre denne til If eller fortsette med forsikringen i Storebrand.

Forsikringer ved innmelding

Ved innmelding som nytt medlem i BFO tar du stilling til om du ønsker følgende forsikringer:

  • BFO Individuell/BFO Familie
  • BFO UNG (gjelder ut året du fyller 35 år) Gratis til elever, kadetter og lærlinger som en del av BFO Utdanning
  • BFO Innbo
  • BFO Reise
  • BFO Helse

De øvrige forsikringsproduktene kan du kjøpe etter at du har inngått medlemskap.

Om lag 80% av medlemmene ønsker BFO Individuell eller BFO Familie ved innmelding, og slipper dermed å sende inn helseskjema.

Dersom BFO Individuell/BFO Familie ønskes på et annet tidspunkt, eller ved innmelding som fordelsmedlem, må helseskjema sendes inn.

Spørsmål & Svar

Spesialister på BFOs forsikringer er klar til å besvare dine forsikringsspørsmål.

Åpningstid:

Tlf: 21 49 59 95

  • Mandag-torsdag: 08.00-20.00
  • Fredag: 08.00-18.00
  • Lørdag: 09.00-17.00

Mail: bfo@if.no