BFO Reise

Forsikringen er tilpasset et militært reisemønster, og dekker deg og din familie på reise i hele verden, hele døgnet.

Hvorfor kjøpe denne forsikringen

1. Tilpasset et militært reisemønster

Forsikringen gjelder på tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager, også reiser som starter på tjenestestested (aktuelt for pendlere), personell som tjenestegjør i utlandet og i PE-stillinger eller tilsvarende. Forsikringen dekker også utreise fra fartøy.

2. Lege/sykehus i nærheten av deg

Forsikringen leveres av If Europeiske som har nettverk i hele verden og finner godkjente leger/sykehus i nærheten av deg

3. Superdekning

Forsikringen er av typen super, og har den beste dekningen du kan få.

Hva dekker forsikringen?

BFO Reise leveres av If Europeiske Reiseforsikring. Deres verdensomspennende nettverk gir ekstra trygghet på reisen. Forsikringen gjelder på tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager, også reiser som starter på tjenestestested (aktuelt for pendlere), personell som tjenestegjør i utlandet og i PE-stillinger eller tilsvarende. Forsikringen dekker også utreise fra fartøy.

Viktig: Du må ikke sende elektronisk eller optisk utstyr, skjøre gjenstander, medisiner, penger, pass, smykker o.l, som innsjekket bagasje.

Hvem er omfattet av forsikringen?

BFO Reise gjelder medlem/partner/barn med samme folkeregistrerte adresse. Personer i et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer.

Forsikringen omfatter også barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i Folkeregisteret.

Digitalt forsikringsbevis (reisekort)

Last ned If Europeiske Reiseforsikrings-appen og få digitalt reisekort.

Reservasjon ved innmelding

Når du melder deg inn i BFO er BFO Reise en del av de kollektive forsikringene, med mindre du reserverer deg og oppgir ved innmelding at du ikke ønsker denne forsikringen. Dersom du ombestemmer deg kan du ta kontakt med BFO forsikring.

Spesielt gode vilkår

Vilkår tilpasset militært yrkesliv som vi ønsker å trekke frem.

Utdrag fra skader og maks erstatning i kroner:

 • Personlig reisegods (enkeltperson/familie) 100 000/200 000
 • Smykker, klokker/ edelstener (enkeltperson/familie) 30 000
 • Enkeltgjenstander inkl. sykler - 40 000
 • Refusjon av egenandel ved skade på leid transportmiddel privat/tjenestereiser - Ubegrenset
 • Arbeidsgivers effekter - 15 000
 • Forsinket bagasje privat/tjenestereise 5 000/10 000
 • Forsinket reise pr. person 3 000 til transport/ubegrenset til overnatting
 • Tapte feriedager enkeltperson/familie Inntil reisens pris, maks kr 2 000/dag
 • Medisinske utgifter - Ubegrenset
 • Hjemtransport/medisinsk evakuering - Ubegrenset
 • Tillkallelse (inntil 3 personer) - Ubegrenset
 • Returreise/remplassering Ubegrenset
 • Ansvarsforsikring - 15 000 000
 • Rettshjelp - 100 000
 • Avbestilling enkeltperson/familie 125 000/250 000
 • Helsetelefon 24/7 Tlf: 21 49 24 00

Inkluderte tilleggsforsikringer

 • Død/invaliditet - medlem/partner - 300 000
 • Død/invaliditet - barn under 21 år - 100 000/500 000

Tabellen over gir kun en oversikt. Se forsikringsvilkår for fullstendig informasjon.

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO Reise.