Vi jobber for dine faglige, økonomiske og sosiale interesser

BFOs forpliktelse ovenfor medlemmene

  • Å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser
  • Ivaretakelse av enkeltmedlemmer og deres tjenestevilkår

For å kunne realisere våre forpliktelser ovenfor medlemmer jobber vi meget bredt, og har alltid mange baller i luften. Under kan du se et lite utdrag av det vi har fokus på nå, og det vi har oppnådd innenfor de tre interesseområdene, i tillegg til medbestemmelse.

Hva BFO skal fokusere på som organisasjon nedfelles i prinsipp- og handlingsprogrammet, og legger grunnlaget for BFOs prioriteringer for en 3-årsperiode.

Medbestemmelse

Medbestemmelsesretten sikrer at tillitsvalgte i BFO blir inkludert i utrednings- og beslutningsprosesser, og dermed ivaretar medlemmenes innflytelse på arbeidsorganisering og forhold som påvirker vilkår på arbeidsplassen. Gjennom medbestemmelse vil BFO sikre medlemmenes stemme som arbeidstaker inn i saker som angår arbeidsforholdet, opp mot Forsvaret som arbeidsgiver. Det er verdifullt.

Les mer