Medbestemmelse

BFO sikrer din deltakelse i avgjørelser som angår din arbeidssituasjon gjennom medbestemmelse.

Medbestemmelse

Din rett til medbestemmelse blir ivaretatt av de tillitsvalgte. For BFO er reell medbestemmelse på vegne av våre medlemmer meget viktig. Gjennom å være en aktiv og tydelig part i forhandlinger sikrer BFO ivaretakelse av medlemmenes interesser, innflytelse og sikrer godt samarbeid med arbeidslivets parter. På vegne av BFOs medlemmer ønsker BFO å sikre at endringer i forsvarssektoren kal foregå planmessig og i henhold til arbeidsmiljøloven, regler for øvrig i samfunnet og interne inngåtte avtaler i Forsvaret.

Vi arbeider for

Vi har oppnådd