Kontakt oss

Kontaktopplysninger til alle ansatte i BFO

Sentralbord

Telefon: +47 231 00 220

E-post: post@bfo.no

BFO Forsikring

Telefon: +47 231 00 220, tast 1

E-post: post@bfoforsikring.no

Hovedtillitsvalgte i BFO

BFOs Hovedtillitsvalgte (HTV) ivaretar partsnivået hos den enkelte DIF (nivå 2) og er valgt av medlemmene med hjemmel i Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret (HATA).

Kontakt en av våre hovedtillitsvalgte

Hovedstyret

Hovedstyret velges av kongressen, og er BFOs øverste styrende organ mellom ordinær kongress.
Det sittende hovedstyret ble valgt på 12. ordinære kongress juni 2023 og skal sitte til 2026

Se hvem som er i hovedstyret