Kontakt oss

Kontaktopplysninger til alle ansatte i BFO

Sentralbord

Telefon: +47 231 00 220

E-post: post@bfo.no

BFO Forsikring

Telefon: +47 231 00 220, tast 1

E-post: post@bfoforsikring.no

Ledelse

Dag Stutlien

Leder BFO

Tlf: 930 67 475

E-post: dag.stutlien@bfo.no

Lars Ullensvang

Nestleder BFO

Tlf: 907 67 282

E-post: lars.ullensvang@bfo.no

Stein Grongstad

Stabssjef

Tlf: 993 26 146

E-post: stein.grongstad@bfo.no

Viggo Holm

Leder kommunikasjons-
avdelingen

Tlf: 400 36 653

E-post: viggo.holm@bfo.no

Grethe Bergersen

Leder forhandlingsutvalget

Tlf: 990 96 521

E-post: grethe.bergersen@bfo.no

Administrasjon

Kyrre Felde

IT-drift og arkivansvarlig

Tlf: 970 99 880

E-post: kyrre.felde@bfo.no

Mona Rudberg

Seniorkonsulent medlemsregister

Tlf: 924 28 698

E-post: mona.rudberg@bfo.no

Mona Audne

Økonomileder

Tlf: 957 50 165

E-post: mona.audne@bfo.no

Kommunikasjonsavdelingen

Øyvind Førland Olsen

Redaktør Offisersbladet

Tlf: 928 40 219

E-post: oyvind.olsen@bfo.no

Dorte Storihle Ødegård

Markedsansvarlig

Tlf: 984 88 211

E-post: dorte.odegard@bfo.no

Mariell Halstensen

Kommunikasjonsrådgiver

Tlf: 938 04 855

E-post: mariell.halstensen@bfo.no

Jacob Tvedt Gelius

Rekrutteringsmedarbeider

Tlf: 984 14 071

E-post: jacob.gelius@bfo.no

John Anders Bakke

Rekrutteringsmedarbeider

Tlf: 450 10 814

E-post: john.bakke@bfo.no

Mia Nicoline Huitfeldt (I permisjon)

Medlemsservice

Tlf: 959 02 014

E-post: mia.huitfeldt@bfo.no

Forhandlingsutvalget

Ragnar Dahl

Forhandlingsleder medbestemmelse

Tlf: 934 98 520

E-post: ragnar.dahl@bfo.no

Lars Omberg

Forhandlingsleder tariff

Tlf: 920 91 238

E-post: lars.omberg@bfo.no

Grete Thorsby

Forhandlingsleder

Tlf: 952 16 662

E-post: grete.thorsby@bfo.no

Ann Helén Dybwad

Forhandlingsleder

Tlf: 918 31 300

E-post: ann.dybwad@bfo.no

Kjell Ivar Simensen

Kompetanseutvikler

Tlf: 951 32 939

E-post: kjell.simensen@bfo.no

Frikjøpte tillitsvalgte

Rune Isvik

Hovedtillitsvalgt Hæren

Tlf: 400 29 792

E-post: htv-haer@bfo.no

Per Ivar Haugen

Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret

Tlf: 934 59 898

E-post: htv-sjo@bfo.no

Lars Anthonsen

Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret

Tlf: 909 99 595

E-post: lars.anthonsen@bfo.no

Ill mann feltlue

Marius Krey

Vara hovedtillitsvalgt Luftforsvaret

Tlf: 993 74 769

E-post: marius.krey@bfo.no

Inge Øyen

Hovedtillitsvalgt Heimevernet

Tlf: 992 22 781

E-post: inge.oyen@bfo.no

Hans Petter Myrseth

Hovedtillitsvalgt FOH

Tlf: 909 98 298

E-post: hans.myrseth@bfo.no

Håkon Widerøe

Heltidstillittsvalgt Hæren

Tlf: 924 55 769

E-post: hakon.wideroe@bfo.no

John Strømseng

Arbeidsplasstillitsvalgt Marinen

Tlf: 926 24 550

E-post: john.stromseng@bfo.no

Trond Bølla

Hovedtillitsvalgt FPVS

Tlf: 992 15 663

E-post: trond.bolla@bfo.no

Tor Gunnar Framnes

Hovedtillitsvalgt Utland/ Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tlf: 930 53 744

E-post: tgf@bfo.no

Tore Halvorsen

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tlf: 489 43 315

E-post: tore.halvorsen@bfo.no

Jon Erling Johansen

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt M&E

Tlf: 924 70 604

E-post: jon.johansen@bfo.no

André Christian Solhaug

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tlf: 930 98 893

E-post: andre.solhaug@bfo.no

Kontaktinformasjon KAFO Landsstyre

Danica Mae Fischer (LKSK)

Leder KAFO

Tlf: 480 02 271

E-post: kafo@bfo.no

Martin Nordvang (LKSK)

Nestleder KAFO

E-post: kafo@bfo.no

Hilde Johansen (LKSK)

Sekretær KAFO

E-post: kafo@bfo.no

Hovedtillitsvalgte i BFO

BFOs Hovedtillitsvalgte (HTV) ivaretar partsnivået hos den enkelte DIF (nivå 2) og er valgt av medlemmene med hjemmel i Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret (HATA).

Kontakt en av våre hovedtillitsvalgte

Hovedstyret

Hovedstyret velges av kongressen, og er BFOs øverste styrende organ mellom ordinær kongress.
Det sittende hovedstyret ble valgt på 12. ordinære kongress juni 2023 og skal sitte til 2026

Se hvem som er i hovedstyret