Personvernerklæring

Dine personopplysninger er trygge hos BFO.

BFO har strenge rutiner knyttet til behandling av personopplysninger, og vi gjør alt vi kan for at opplysninger om medlemmer og brukere av våre tjenester skal innhentes, lagres og brukes på en sikker og ansvarlig måte.

Behandlingsansvarlig

Stein Grongstad er på vegne av Befalets Fellesorganisasjon (BFO) behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med medlemskapet. En del opplysninger gis av deg ved innmelding. Når du er medlem i BFO mottar vi typisk følgende opplysninger om deg:

Medlemsopplysninger: Fødselsnummer, kjønn (utledes av fødselsnummer), navn, adresse, mobilnummer, e-post, medlemskategori, avdeling, grad, ansattnummer, tjenestested, medlemskap i kollektive medlemsforsikringer.

Kommunikasjon: Informasjon du gir og mottar når du kontakter BFO eller har dialog med oss.

Kontingent- og forsikringstrekk: Forsvarets Personellservice og BFO Forsikring sender oss opplysninger om trekk av kontingent og kollektive forsikringer.

Vi har ingen kredittkortopplysninger

Formål med behandlingen

Her er de viktigste formålene vi bruker opplysningene til:

Administrere medlemskap. Vi bruker opplysninger om deg i forbindelse med opprettelse og administrasjon av ditt medlemskap i BFO.

Utsendelse av informasjon og markedsføring. Vi bruker din e-postadresse og ditt mobilnummer til å sende deg informasjon om BFO, våre arrangementer, samt annen informasjon og tilbud fra våre samarbeidspartnere (etter samtykke).

Invitasjon til å delta i medlemsundersøkelser. Vi bruker din e-postadresse og/eller ditt mobilnummer for å invitere deg til å delta i spørreundersøkelser i regi av BFO, eller eksterne som har formålstjenlig interesse av å høre din mening. Eksempler kan være FFI, YS, YS Stat og Nordisk Offisers Allianse. Hvis det blir benyttet ekstern leverandør for utsendelse av spørreundersøkelse, signeres en databehandleravtale.

Det rettslige grunnlaget for formålene er å oppfylle vår avtale med deg.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi deler dine opplysninger med følgende:

  • Våre tillitsvalgte og arbeidsgiver.
  • For å ta i bruk diverse medlemsfordeler, kreves utveksling av enkelte personopplysninger med våre fordelsleverandører for å bekrefte et aktivt BFO medlemskap. Omfanget av disse opplysningene holdes på et absolutt minimum og reguleres av egne databehandleravtaler iht. gjeldende lovverk og anbefalinger fra Datatilsynet. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
  • I forbindelse med medlemsadministrasjon bruker vi en del eksterne leverandører. Eks; Söderberg & Partners som forsikringsmegler og forsikringskontor, Forsvarets Personellservice for kontingenttrekk og trekk av kollektive forsikringer. Komplett liste kan fås på forespørsel.
  • I tilfeller hvor BFO bestiller reiser på vegne av medlemmer eller andre, vil nødvendige personopplysninger utleveres reisebyrå.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig og i henhold til gjeldende lovverk. Vårt medlemssystem ivaretar anonymisering og sletting og vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger

Dataportabilitet. Vi har ikke identifisert et behov for dataportabilitet, men vil bistå medlemmet skulle behovet oppstå.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger, blant annet bruk til direkte markedsføring.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Du kan til enhver tid endre dine samtykker for behandling av personopplysninger hos oss. Dette gjør du enklest ved å logge inn på Min Side.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Ta gjerne forbindelse med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Sist oppdatert: 4. mai 2022