Medlemskap i BFO

Vi jobber for dine rettigheter og interesser.

Hvorfor bli medlem i BFO?

Vi ønsker å gå gjennom arbeidslivet uten store problemer. Realiteten er at arbeidstakere ofte møter på små eller større utfordringer underveis; det kan være seg spørsmål rundt lønn, arbeidstid, permisjoner, kontrakter eller helt andre ting. Da er trygt å vite at BFO har over 200 tillitsvalgte fordelt på hele landet som har kunnskapen du trenger, og som er klar for å støtte deg!

Les mer om hvorfor du bør bli medlem
Ill mann feltlue

Typer medlemskap

BFO ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet. Derfor tilbyr vi ulike typer medlemskap/ulike medlemskategorier avhengig av om du er tjenestegjørende med lønn, under utdannelse, i HV-innsats, har permisjon fra din stilling, er pensjonert eller slutter i din jobb i Forsvaret.

Typer medlemskap/medlemskategorier

Verv en kollega

Som takk for at du hjelper oss å vokse får du 1 000 kr. pr. tjenestegjørende medlem du verver, inn på en vervepoengkonto.

Les mer om verving og uttak av vervepoeng
Ill kvinne beret

Vi jobber for dine interesser

For å kunne realisere våre forpliktelser ovenfor medlemmer jobber vi meget bredt, og har alltid mange baller i luften. På denne siden kan du se et lite utdrag av det vi har fokus på nå, og det vi har oppnådd innenfor interesseområdene: Faglig, økonomisk, sosial og medbestemmelse.

Les om hva vi jobber for