Typer medlemskap

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet.

5 typer medlemskap

Vi tilbyr ulike typer medlemskap/ulike medlemskategorier avhengig av om du er tjenestegjørende med lønn, under utdannelse, i HV-innsats, har permisjon fra din stilling, er pensjonert eller slutter i din jobb i Forsvaret.