Medlemskap: HV-innsats

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet

Livslangt medlemskap

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet. Derfor tilbyr vi ulike typer medlemskap/ulike medlemskategorier avhengig av om du er tjenestegjørende med lønn, under utdannelse, i HV-innsats, har permisjon fra din stilling, er pensjonert eller slutter i din jobb i Forsvaret.

Hvem er denne medlemskategorien for?

Dette er kategorien for deg som tjenestegjør i Heimevernets innsatsstyrker.

Hva koster medlemskapet?

Kun 950 kroner i året. Forsikringer du har via BFO betaler du som normalt.

Hva inngår i medlemskapet?

Medlemmer i denne kategorien har tilgang til alle våre medlemsfordeler:

  • Tilgang på tillitsvalgte i saker som angår tilsetningsforholdet ditt i Forsvaret
  • Tilgang på forsikringer gjennom BFO Forsikring
  • Tilgang til BFO Forsikringskontor
  • Tilgang til våre medlemsavtaler
  • Offisersbladet 6 utgivelser pr. år

Hva inngår ikke i medlemskapet?

Vi kan ikke representere deg i personalsaker i din sivile jobb, eller forhandle lønn for deg opp mot sivil arbeidsgiver. Derfor tilbyr vi medlemskap til redusert kontingent.

Skal du slutte i HV-innsats?

Da kan du fremdeles være medlem i BFO. Vi tilbyr deg fordelsmedlemskap til 900 kroner pr. år. Da har du muligheten til å beholde mange av dine fordeler som medlem, blant annet forsikringene du har gjennom BFO Forsikring.

Les mer om fordelsmedlemskap

Spørsmål & svar

Ofte stilte spørsmål om denne type medlemskap.