Bli medlem

Bli styrket, og bli medlem i BFO.

Ill paraply

Hvorfor være organisert?

Staten og Forsvaret som arbeidsgiver er en mektig motstander hvis du som enkeltperson ikke blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk, eller havner i konflikt på arbeidsplassen. Da er BFO tilgjengelig med tillitsvalgte med faglig tyngde og nødvendige ressurser i ryggen. Vi vil kunne hjelpe og tale din sak! Om nødvendig - hele veien til Høyesterett. Vår erfaring er heldigvis at våre dyktige tillitsvalgte klarer å løse de fleste saker uten å måtte gå innom rettsapparatet.

Les mer om hvorfor du bør være organisert

Grunner til å bli medlem i BFO

 • Partipolitisk uavhengig

  Partipolitisk uavhengighet gjør BFO i stand til å samarbeide på tvers av politiske partier for å oppnå sine mål som arbeidstakerorganisasjon.
 • Tilgang på tillitsvalgte

  Som medlem har du tilgang på over 200 tillitsvalgte fordelt rundt i landet. I tillegg er det 30 faste ansatte i BFOs sekretariat som jobber for bl.a. å sikre og bedre dine rettigheter i forbindelse med ditt arbeidsforhold.
 • Livslangt medlemskap

  For at du skal ha muligheten til å være medlem i BFO gjennom livets ulike faser, har vi ulike typer medlemskap som er tilpasset om du er under utdannelse, i permisjon, skal slutte eller går av med penjson.
 • Forsikringer

  Tilgang på gode forsikringsordninger tilpasset et militært yrkesliv.
 • Kompetanse

  Gjennom BFO-skolen kan både medlemmer og tillitsvalgte delta på kurs og søke om utdanningsstipend.

Bli medlem her

Innmeldingsskjema
Ill mann beret

Vi jobber for dine interesser

For å kunne realisere våre forpliktelser ovenfor medlemmer jobber vi meget bredt, og har alltid mange baller i luften. Ønsker du å se et lite utdrag av det vi har fokus på, og det vi har oppnådd innenfor de ulike interesseområdene?

Les mer hva vi jobber med

Medbestemmelse

Medbestemmelsesretten sikrer at at tillitsvalgte i BFO blir inkludert i utrednings- og beslutningsprosesser, og dermed ivaretar medlemmenes innflytelse på arbeidsorganisering og forhold som påvirker vilkår på arbeidsplassen. Gjennom medbestemmelse vil BFO sikre medlemmenes stemme som arbeidstaker inn i saker som angår arbeidsforholdet, opp mot Forsvaret som arbeidsgiver. Det er verdifullt.

Les mer