Organisert, eller ikke organisert?

BFOs daglige drift går sin gang, og rett som det er får vi det virkelig gode spørsmålet: Hvorfor bør man egentlig være organisert, og hva får man igjen for å være medlem i en arbeidstakerorganisasjon? Dette spørsmålet har mange og lange svar, men vi har forsøkt å oppsummere noen av de viktigste punktene under.

Tillitsvalgte løser konflikter – for deg

Konflikter og juridiske tvister på arbeidsplassen er noe mange vil oppleve i løpet av arbeidslivet. Staten og Forsvaret kan være en stor kjempe hvis du som ansatt skulle havne i konflikt på din arbeidsplass. Da vil vi i BFO kunne stille opp for deg, representere deg og tale din sak med faglig tyngde og nødvendige ressurser i ryggen. Om nødvendig – tar vi din sak hele veien til Høyesterett, uten at det koster deg noe. Vår erfaring er heldigvis at våre dyktige tillitsvalgte klarer å løse de fleste saker uten å måtte gå innom rettsapparatet, men du skal uansett vite at vi stiller opp med faglig og juridisk kompetanse i konflikter, for det er som vi sier – Du forsvarer landet, vi forsvarer deg.

Spesielle yrker krever spesialiserte fagorganisasjoner

Militære tjenestemenn og kvinner har ikke streikerett, hvilket gjør behovet for å stå sammen enda sterkere. Dette er ett av flere eksempler på hvorfor det er særlig viktig med en spesialisert organisasjon som kjenner til regelverk, rettigheter og internpolitikken i Forsvaret, som gjør at dine rettigheter blir ivaretatt – uansett grad eller stilling.

Store organisasjoner står sterkt

Når du melder deg inn i en stor organisasjon vil du bidra til å styrke vår forhandlingskraft på dine vegne. Når vi forhandler for eksempel lønn forhandler vi på vegne av alle, og jo flere vi er, jo sterkere står vi. At vi er en stor organisasjon gir oss også muligheten til å tilby deg kompetanse og støtte av mennesker med spesialkompetanse, hvilket generalister i mindre organisasjoner ikke kan tilby.

Fordeler

Et medlemskap hos BFO gir deg også en rekke fordeler i privatlivet, spesielt innenfor forsikringer. Vi har dekninger og priser som ellers er umulig å oppdrive som enkelt privatperson. Vårt mest populære forsikringsprodukt, BFO-pakken, har både krigsrisiko- og ekstremsportdekning. BFO innbo har også dekning for innboet ditt dersom du blir beordret til utenlandstjeneste. Dette er noen eksempler som illustrerer at vi forhandler forsikringer som er tilpasset et arbeid i Forsvaret, og som du og ofte også familie kan nyte godt av som medlem for hos oss.

Vi gir deg svar på det du måtte lure på!

Våre tillitsvalgte står sammen med deg. Du skal vite at du kan lene deg på oss hvis du skulle møte spørsmål, problemstillinger eller utfordringer der du som enkeltperson føler deg liten. Noen ganger er det kanskje et kjapt spørsmål om lønn, arbeidstid, utdanning eller familie. Andre ganger kan det det stå om din fremtid i Forsvaret eller i det sivile. Det er alltid en tillitsvalgt eller en ekspert sentralt i BFO som står klar til å svare på dine spørsmål.

Har du flere spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss her.