Medlemskap: Fordelsmedlem

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet

Livslangt medlemskap

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet. Derfor tilbyr vi ulike typer medlemskap/ulike medlemskategorier avhengig av om du er tjenestegjørende med lønn, under utdannelse, i HV-innsats, har permisjon fra din stilling, er pensjonert eller slutter i din jobb i Forsvaret.

Hvem er denne medlemskategorien for?

Dette er medlemskategorien for deg som av ulike årsaker skal slutte i Forsvaret, eller ta permisjon fra din stilling. Det kan være:

  • Du går av med pensjon
  • Du skal slutte i Forsvaret
  • Du skal ha permisjon fra din stilling, feks. grunnet studier eller få barn
  • Du tar ut bonus etter T35

Hva koster medlemskapet?

Medlemskapet er gratis ut året du skifter medlemskategori.
Deretter betaler du kun 950 kroner i året. Forsikringer du har via BFO Forsikring betaler du som normalt. Du kan trekke av fagforeningskontingent fra skatten.

Hva inngår i medlemskapet?

Medlemmer i denne kategorien har tilgang til alle våre medlemsfordeler:

  • Tilgang på tillitsvalgte i saker som angår tilsetningsforholdet ditt i Forsvaret
  • Tilgang på forsikringer gjennom BFO Forsikring
  • Tilgang til BFO Forsikringskontor
  • Tilgang til våre medlemsavtaler
  • Offisersbladet 6 utgivelser pr. år

Hva inngår ikke i medlemskapet?

Vi kan ikke representere deg i personalsaker i din sivile jobb, eller forhandle lønn for deg opp mot sivil arbeidsgiver. Derfor tilbyr vi medlemskap til redusert kontingent.

Spørsmål & svar

Ofte stilte spørsmål om denne type medlemskap.