Presse

Kontaktinformasjon til BFOs ledelse

Henvendelser

Vi imøtekommer pressehenvendelser hele døgnet.

Bilder krediteres med "BFO" og kan benyttes for all presse underlagt redaktørplakaten. Annen bruk etter avtale.

For bilder ta kontakt med Viggo Holm.