BFO Senior

Personforsikring for deg over 60 år, med eller uten sykdomsdekning.

Hvorfor kjøpe denne forsikringen

1. Kan overta BFO Individuell/BFO Familie/BFO Partner

Dette er et godt alternativ etter opphør av BFO Individuell/BFO Familie/BFO Partner ved utgangen av året du fyller 65 år.

2. Advokatbistand inkludert

Rett til inntil 15 timer juridisk bistand pr.kalenderår (pr.sak) via Norman & Co.

Hva dekker forsikringen?

BFO Senior med sykdomsdekning:

  • Ulykkesforsikring med forsikringssum kr 500 000
    Erstatning ved alvorlige brudd som krever innleggelse i 24 timer/operasjon, inntil kr 30 000
  • Erstatning ved sykehusopphold over 3 døgn i Norden, inntil 90 døgn erstattes med kr 350 pr.dag
  • Økonomisk førstehjelp på kr 100 000 ved kreft, hjerne-/ryggmargssvulst, hjerneslag, hjerteoperasjon,alvorlig brannskade og amputasjon
  • Medisinsk rådgivning

BFO Senior uten sykdomsdekning:

  • Ulykkesforsikring med forsikringssum kr 500 000
  • Erstatning ved alvorlige brudd som krever innleggelse i 24 timer/operasjon, inntil kr 30 000
  • Erstatning ved sykehusopphold over 3 døgn i Norden, inntil 90 døgn erstattes med kr 350 pr.dag
  • Medisinsk rådgivning

Hvem er omfattet av forsikringen?

BFO Senior gjelder den som er forsikret.

Pris

Pris uten sykdomsdekning, og med sykdomsdekning. Prisen er oppgitt pr. person pr. måned.

Alder (år)Uten sykdomsdekningMed sykdomsdekning
60-6596241
66-70111

316

71-75130412
76-80155543
81 år +230949

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO Senior.