BFO UNG

En gunstig forsikringspakke til unge medlemmer, ut året du fyller 35 år. Inkluderer innbo-, reise- og ulykkesforsikring.

Hvorfor kjøpe denne forsikringen

1. Spar penger

Du får BFO Innbo, BFO Reise og ulykkesforsikring for kun 239 kr./md. Til sammenligning koster BFO Innbo 143 kr./md. og BFO Reise 147 kr./md. Så allerede her har du spart penger.

2. Partner og barn inkludert!

I 2024 har vi inkludert partner (samboer/ektefelle) og barn i hele pakken.

3. En egenandelsfri uhellsskade pr. år

Gjennom BFO Innbo har du en egenandelsfri uhellsskade pr. år.

Hva dekker forsikringen?

Vår skreddersydde pakke inkluderer BFO Innbo, BFO Reise og ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen dekker aktiviteter som kampsport, fallskjermhopping, fjell-klatring, dykking uansett dybde mm. (innenfor norsk lov).

 • BFO Innbo: En egenandesfri uhellsskade pr. år.
 • BFO Reise: Reiseforsikring fra Europeiske. Kåret til best i test de tre siste årene av Norsk Familieøkonomi.
 • Ulykkesdekning:
  • Medisinsk invaliditet (1-100%): inntil kr 500 000.
  • Behandlingsutgifter: Ubegrenset dekning
  • Død: kr 100 000
  • Psykologisk førstehjelp: Inntil 10 behandlinger

Hvem er omfattet av forsikringen?

BFO UNG gjelder medlem/partner/barn med samme folkeregistrerte adresse. Personer i et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer.

Forsikringen omfatter også barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i Folkeregisteret.

Er BFO UNG en fullverdig personforsikring?

BFO UNG er ikke en fullverdig personforsikring, og gir dermed ikke dekning f.eks. om du skulle blir arbeidsufør.

Det anbefales at personforsikringene BFO Individuell eller BFO Familie kjøpes i tillegg til BFO UNG. Hovedgrunnen til denne anbefalingen er at BFO Individuell/BFO Familie er personforsikring med dekning innenfor bl.a. arbeidsuførhet, og betydelig høyere utbetalingssummer innen liv og helse.

Gratis for elever, kadett og lærlinger

BFO UNG forsikringspakke har du inkludert i BFO Utdanning så lenge du er under utdannelse, og er elev, kadett eller lærling. Les mer om BFO Utdanning.

Reservasjon ved innmelding

Du får tilbud om å velge BFO UNG forsikringspakke når du melder deg inn i BFO. Dersom du ikke ønsket dette på innmeldingstidspunktet, og ønsker pakken, kan den kjøpes her.

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO UNG.