Innbo 1

BFO Innbo

Forsikringen er tilpasset et militært yrkesliv, og dekker skader på innbo og løsøre ved eksempelvis tyveri, brann og uhell.

Hvorfor kjøpe denne forsikringen

1. Gjelder på kaserne, fartøy, utlands osv.

Forsikringen gjelder hjemme, på kaserne og i militære forlegninger i inn- og utlandet, samt om bord på Forsvarets fartøy. Forsikringen gjelder også på midlertidig bosted, på annet sted i hele verden, som følge av arbeid i Forsvaret.

2. Medlemmene i husstanden dekket

Forsikringen gjelder medlem/partner/barn med samme folkeregistrerte adresse. Personer i et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer. Den omfatter også barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i Folkeregisteret.

3. Superdekning

Forsikringen er av typen super, og har den beste dekningen du kan få.

Hva dekker forsikringen?

BFO Innbo dekker alle "løse" gjenstander i hjemmet ditt som det er naturlig at du tar med deg når du flytter. Dette kan eksempelvis være hvitevarer, mobiltelefon, briller, klær, møbler, sportsutstyr, sykkel, grill, gressklipper og hagemøbler. Skulle du oppleve blant annet brann- eller vannskade, naturskade, tyveri eller andre uhell i hjemmet dekkes verdien av gjenstandene dine. Ting og inventar som er fastmontert eller fundamentert i bakken, som for eksempel kjøkkeninnredning og flaggstang, dekkes derimot av husforsikringen.

Innboforsikringen fungerer også som en forsikring mot uhell og tyveri når du tar ting med deg ut av hjemmet. Søler du kaffe over PC-en din, eller mobilen din blir stjålet, er dette dekket.

Hvem er omfattet av forsikringen?

BFO Innbo gjelder medlem/partner/barn med samme folkeregistrerte adresse. Personer i et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer.

Forsikringen omfatter også barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i Folkeregisteret.

Reservasjon ved innmelding

Når du melder deg inn i BFO er BFO Innbo en del av de kollektive forsikringene, med mindre du reserverer deg og oppgir ved innmelding at du ikke ønsker denne forsikringen. Dersom du ombestemmer deg kan du ta kontakt med BFO forsikring.

Spesielt gode vilkår

Vilkår tilpasset militært yrkesliv som vi ønsker å trekke frem.

Utdrag fra skader og maks erstatning i kroner:

 • Enkeltgjenstand og samlinger: 500 000
 • Uhellskader på bl.a sportsutstyr i bruk: 40 000
 • Smykker, ur, gull og annet edelt metall: 500 000
 • Bunad og tilbehør til bunad: 500 000
 • Innbo permanent lagret i annen bygning: 40 000
 • Innbo midlertidig lagret så lenge medlemmet er utstasjonert av forsvaret: Ubegrenset
 • Tjenestegjørende utenfor Norden, med innbo i Norden: Ubegrenset
 • Penger og verdipapir: 10 000
 • Yrkesløsøre på arbeidsplass bygning / garderobeskap: 40 000
 • Løst tilbehør til bil/båt, inkludert henger: 40 000
 • Fritidsbåt inntil 15 fot og påhengsmotor inntil 10 hk på forsikringsstedet: 40 000
 • Tyveri / hærverk skade på leid rom i bolig: 40 000
 • Tyveri fra bod/loft/garasje: 100 000
 • Innhold i fryser: 40 000
 • Tyveri på sted med adgang for fremmede (f. eks. arbeidsplass, fellesgarasje, treningssenter, butikk, skole): 40 000
 • Tyveri fra boligens uteareal: 40 000
 • Tyveri av sykkel/ elsykkel/ sykkeltilhenger, utenfor forsikringsstedet: 40 000
 • Tyveri av barnevogn utenfor forsikringstedet: 40 000
 • Napping av veske: 40 000
 • Skader ved flytting privat (gjelder transport, inn-og utbæring): Ubegrenset
 • Bekjempelse av skadedyr (veggedyr, gnagere, kakerlakker og skjeggkre): 150 000
 • Bygningsmessig tilpasning av bolig etter ulykke: 250 000
 • ID-tyveri: Ja
 • Utleieforsikring av helårsbolig: Ja

Tabellen over gir kun en oversikt. Se forsikringsvilkår for fullstendig informasjon.

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO Innbo.