BFO Utdanning

Gratis forsikring for elever, kadetter og lærlinger

Er dette en fullverdig personforsikring?

BFO Utdanning er ikke en fullverdig personforsikring, og gir dermed ikke dekning f.eks. om du skulle blir arbeidsufør eller kritisk syk.

Det anbefales at personforsikringene BFO Individuell eller BFO Familie kjøpes i tillegg til BFO UNG. Hovedgrunnen til denne anbefalingen er at BFO Individuell/BFO Familie er personforsikring med dekning innenfor bl.a. arbeidsuførhet, og betydelig høyere utbetalingssummer innen liv og helse.

Dette skjer med forsikringene når du er ferdig med utdanningen

Etter endt utdanning har du anledning til å beholde BFO UNG forsikringspakke ut året du fyller 35 år, til 239 kr./mnd.

Denne består av BFO Innbo, BFO Reise og en ulykkesforsikring, og er de samme forsikringene du har hatt under utdannelse som har inngått i BFO Utdanning.

Du trenger dermed ikke å foreta deg noe når du er ferdig med utdannelsen, for du blir direkte overført fra BFO Utdanning til BFO UNG forsikringspakke uten å foreta deg noe.

Informasjon fra If

Du vil motta informasjon fra If hvor du blir opplyst om at du blir flyttet over til BFO UNG, samt. faktura.

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO Utdanning.