Norman & Co

15 timer gratis advokatbistand pr. år (og pr. sak) med BFO-pakken eller BFO Utdanning

Om avtalen

15 timer årlig gratis bistand fra advokatfirmaet Norman & Co.

I avtalen har du rett til råd og bistand innen de fleste privatrettslige områder, eksempelvis:

  • Familie- og arverett
  • Kjøpsrett
  • Kontrakter
  • Fast eiendom
  • Forsikringsrett
  • Forvaltningsrett
  • Juridiske avtaler og skjemaer m.m.

Avtalen dekker også mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpdekning i innboforsikringen.

Saker av arbeidsrettslig karakter er inkludert i medlemskontingenten fra før, og dekkes således ikke av denne avtalen, men etter avtale med BFO.

Det er generelt svært få begrensninger i forhold til saker som ikke dekkes.

Oppdrag som omfatter straffesaker, næringsvirksomhet og saker etter utlendingsloven dekkes ikke. Videre gis det ikke bistand etter utenlandsk lovgivning.

Hvem gjelder avtalen for?

Avtalen gjelder for alle medlemmer som har BFO-pakken eller har BFO Utdanning.

Partner (ektefelle/samboer) og barn inntil fylte 21 år med samme folkeregistrerte adresse, omfattes også av ordningen.

Hvordan benytter jeg meg av avtalen?

Alminnelig svartid er innen tre virkedager, men kan være noe lengre ifm. ferieavvikling.

Benytt deg av skjema her.