BFO Uførerente

Trygghet ved langvarig sykmelding, og månedlig utbetaling ved minst 40% arbeidsuførhet i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder.

Hvorfor kjøpe denne forsikringen

1. Trygghet ved langvarig sykmelding

Månedlig utbetaling ved minst 40% arbeidsuførhet i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder.

2. Utbetaling

Utbetalingen opprettholdes til forsikrede er tilbake i arbeid/ til fylte 67 år (yrkesaktiv).

3. Velg dekningssum

Du/dere velger dekning ut i fra ditt/deres behov.

Hva dekker forsikringen?

Etter ett års sammenhengende sykmelding reduseres inntekten din til ca. 66 %. Med BFO Uførepensjon starter utbetalingen når forsikrede har vært minst 40% arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Utbetalingens størrelse avhenger av uføregraden. Utbetalingen opprettholdes til fylte 67 år (yrkesaktiv), såfremt forsikrede er minst 40% arbeidsufør/på arbeidsavklaringspenger.

Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året du fyller 67 år (yrkesaktiv), og må tegnes før fylte 50 år.

Pris

Prisen oppgis pr. person pr. md, og er ulike ut i fra hvilken dekning pr. md du ønsker.

Velg mellom utbetaling på 1000 kr/md. og 2000 kr/md.

Alder (år)Pris (kr 1000/kr 2000)
18-30

kr 66/kr 132

31-35kr 83/ kr 166
36-40kr 108,5/ kr 217
41-45kr 123,5/ kr 217
46-50kr 178/kr 356
51-55kr 238/ kr 476
56-60kr 315/kr 630
60-67kr 401/kr 800

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO Uførepensjon.