Ill hvit mann feltlue

Ledige stillinger i BFOs sekretariat

Er du vår nye kollega?

Andre ledige stillinger?

BFO vil i løpet av kort tid lyse ut følgende stillinger:

  • Kompetanseutvikler
  • Konsulent medlemsservice

Sekretariatet

Sekretariatet består av ca.30 faste ansatte, inkludert politisk valgt ledelse i BFO med leder og nestleder.

Sekretariatet er delt inn i tre avdelinger som holder til i Oslo:

  • Administrasjonen
  • Forhandlingsutvalget
  • Kommunikasjonsavdelingen

Sekretariatet gjennomfører den daglige driften i BFO, og bidrar til å kunne realisere de målsetningene kongressen har besluttet for kongressperioden.

Sekretariatet utfører bl.a:

  • Synlighet blant medlemmer og potensielle medlemmer i avdelinger
  • Kommunikasjonsarbeid
  • Fremforhandler bedre arbeids- og lønnsvilkår på vegne av medlemmene
  • Støtter regionstyrene
  • Planlegger og gjennomfører BFO-arrangementer