Ill hvit mann feltlue

Ledige stillinger i BFOs sekretariat

Er du vår nye kollega?

BFO søker etter deg!

BFO er i utvikling og søker stadig etter flere tillitsvalgte til å tre inn i og styrke sekretariatet.

BFO er Norges største arbeidstakerorganisasjon for militært personell. Mer enn 11 000 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjonen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS Stat).

BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivå.

Les mer

Ledig stilling

Vi lyser ut fast stilling som Kompetanseutvikler i sekretariatet.

Vi søker etter en resultatorientert, initiativrik og kreativ person, som ønsker å bidra til utviklingen av kompetanse og kunnskap hos de tillitsvalgte og ansatte i BFO. Og samtidig bidra til ivaretakelse av medlemmenes interesser og rettigheter i Forsvaret.

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 42).

Les mer her

Sekretariatet

Sekretariatet består av ca.30 faste ansatte, inkludert politisk valgt ledelse i BFO med leder og nestleder.

Sekretariatet er delt inn i tre avdelinger som holder til i Oslo:

  • Administrasjonen
  • Forhandlingsutvalget
  • Kommunikasjonsavdelingen

Sekretariatet gjennomfører den daglige driften i BFO, og bidrar til å kunne realisere de målsetningene kongressen har besluttet for kongressperioden.

Sekretariatet utfører bl.a:

  • Synlighet blant medlemmer og potensielle medlemmer i avdelinger
  • Kommunikasjonsarbeid
  • Fremforhandler bedre arbeids- og lønnsvilkår på vegne av medlemmene
  • Støtter regionstyrene
  • Planlegger og gjennomfører BFO-arrangementer