Hvordan kan du bli mer robust i møte med studier og yrkeslivet?

Webinar: onsdag 28. februar kl.17-1800

Bli kjent med begreper som selvivaretakelse, grensesetting og resiliens (motstandsdyktighet).

Dagens unge tilhører en generasjon som har vært gjennom flere kriser de siste årene. Stadig flere oppgir at de er bekymret for fremtiden og omtrent halvparten tror at de økte prisene, uro og krig i verden, samt planetens tilstand vil forverre seg de neste 10 årene.

Vi ønsker på vegne av YS å invitere unge medlemmer til et webinar 28. februar kl.1700 med overskriften hvordan kan du bli mer robust i møte med studier og yrkeslivet?

Du blir bedre kjent med begreper som selvivaretakelse, grensesetting og resiliens (motstandsdyktighet).

Påmeldingslenke finner du her.

Webinaret gjennomføres av:

Marcus Resch Ånestad har mastergrad i klinisk- og helsepsykologi. Han er daglig leder i Nion, et selskap som jobber forebyggende med psykisk helse. Han har erfaring fra akuttpsykiatri, barnevern og rehabilitering, og har de seneste årene jobbet med flere forskjellige organisasjoner og fagforeninger, der han holder kurs, webinarer og workshops med formål om å gjøre folk mer robuste i møte med livets utfordringer.

Hva kan du forvente?

I dette webinaret skal vi ta en nærmere titt på noen av de utfordringene en kan stå i som ung voksen, og hvordan du kan håndtere disse på en hensiktsmessig måte.

Stress, angst, prokrastinering (kronisk utsettelse av ting) og relasjonsutfordringer er noe vi alle kan stå i. Felles for disse temaene er gjerne underliggende utfordringer som vi skal dykke dypere i, i løpet av webinaret.

Ledet av Marcus Resch Ånestad skal du bli bedre kjent med begreper som selvivaretakelse, grensesetting og resiliens (motstandsdyktighet).

Vi skal se på hva begrepene betyr, og desto viktigere hvordan du kan integrere dem mer bevisst i eget liv, og som konsekvens, bli mer robust i møte med både studier, jobb og relasjoner.

Påmeldingslenke finner du her. Påmeldingsfrist innen mandag 26.februar. Streamingslenken vil bli tilsendt de påmeldte i forkant av webinaret.

Påmelding

Påmeldingslenke finner du her. Påmeldingsfrist innen mandag 26.februar.

Streamingslenken vil bli tilsendt de påmeldte i forkant av webinaret. Ta med en venn og bli med på webinaret. Tilpasset unge medlemmer.