Det du trenger fra BFO - rett i lomma!

Gjennom BFO-appen får du enkel og hurtig tilgang til alle dine viktigste funksjoner. Last ned og oppdag den praktiske og effektive måten å være en del av BFO på.

Tekst: BFO/Foto:Øyvind Førland Olsen

BFO-appen er endelig klar

BFO har utviklet en app for medlemmer og tillitsvalgte på grunn av høy etterspørsel, behovet for effektiv kommunikasjon og ønsket om å samle de mest brukte funksjonene fra nettsiden bfo.no på ett sted. Appen gir BFO mulighet til å styrke forbindelsen med spesielt den yngre medlemsmassen, samtidig som den letter øyeblikkelig kommunikasjon og tilgang til relevant informasjon.

BFO-appen finner du her: GooglePlay eller AppStore.

Hva kan du forvente å finne i BFO-appen?

I appen kan du bl.a. finne følgende:

  • Medlemsbevis
  • Endre personlig informasjon
  • Se vervepoeng
  • Verve kollega direkte fra en QR-kode
  • På-/avmelding kurs
  • Sende inn søknad til stipend og lønnskrav
  • Se rabattavtaler
  • Melde inn sak og ha dialog med app direkte i appen
  • En egen tillitsvalgtsside der tillitsvalgte kan kommunisere direkte med sine medlemmer gjennom SMS og push-varsel

og mye mer.

Verv en kollega
Verv en kollega direkte ved å scanne QR-koden.

Er BFO-appen ferdig?

Dette er en digital plattform som det jobbes kontinuerlig med, slik at appen blir mer brukervennlig og med nye funksjoner vi tror medlemmer og tillitsvalgte vil sette pris på.

I skrivende stund jobber vi med å få på plass et bedre alternativ til innloggingsmetoden som vi har nå. Forhåpentligvis innen kort tid vil medlemmene kunne benytte FaceID/TouchID ved innlogging. Det kommer også en annen fiffig funksjonalitet innen tema lønn på plass etter hvert også. Vi tror dette blir en god løsning. Last ned appen, så vil vi sende ut et push-varsel når den nye funksjonen er på plass.

Hvor finner du BFO-appen?

BFO-appen finner du der du vanligvis laster ned apper, vanligvis i GooglePlay eller AppStore.

Tilbakemeldinger?

Dersom du har gode forslag, ønsker eller ris/ros vedrørende BFO-appen så kan du ta direkte kontakt med oss her.