Om avtalen

Som medlem i BFO er du også medlem av YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) og har dermed tilgang til YS Fordel.

YS Fordel er en rekke gode rabattavtaler innenfor ulike kategorier.

Det har kommet til flere gode avtaler den siste tiden, bl.a.:

  • Norsk Tannhelseforsikring
  • PlussMobil
  • YS Karriereveiviser
  • Sembo

YS Fordel har nylig lansert konseptet Månedens Fordel. Hver måned vil det være ekstra gode priser/tilbud på èn av avtalene.
Informasjon om avtalen:
Les mer om YS Fordel

Hvordan benytte avtalen?

Klikk deg inn på den enkelte avtalen og følg beskrivelsen for bestilling.

Kontakt vedrørende avtalen

Heidi Briskodden

E-post: heidi.briskodden@ys.no

Tlf: 92 68 83 39