Siste nytt!

Nyhetsartikler fra BFO.

Nyheter - 27. oktober 2022

BFO vil ha flere årsverk og mer penger til utdanning

Befalets fellesorganisasjon etterlyser større satsing på personell i Forsvaret.
Les artikkel
Nyheter - 26. oktober 2022

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.
Les artikkel
Nyheter - 24. oktober 2022

MOST - en indre fiende som utfordrer alle

I lys av den siste tids oppslag om håndtering av varsler har det blitt pekt på hvem som har ansvaret, hvem som har gjort feil eller ikke gjort noe.
Les artikkel
Nyheter - 21. oktober 2022

– Forsvaret stikker hodet i sanda

Hans Even Haugli sier at lav grunnlønn og dårlig pensjon vil føre til personellflukt.
Les artikkel
Nyheter - 20. oktober 2022

Forsvarsbudsjettet – et lite steg i riktig retning

Uten opptjening til pensjon på variable tillegg er det bare å glemme alle andre tiltak for å beholde personell i framtiden, skriver Jens Jahren.
Les artikkel
Nyheter - 20. oktober 2022

Ultraløp på grensa mot Russland

Grenseløpet i Finnmark er viktig for å skape lagånd i Jegerbataljonen, sier rittmester Torstein Løver.
Les artikkel
Nyheter - 7. oktober 2022

Forsvarsbudsjettet: – Viser at Forsvaret har et gigantisk etterslep

Fikk du med deg sakene om forsvarsbudsjettet?
Les artikkel
Nyheter - 5. oktober 2022

Forsvarsbusjettet: – For liten økning i årsverk

Forsvarsbudsjettet øker med flere milliarder kroner. Befalets Fellesorganisasjon etterlyser likevel en større satsing på personell.
Les artikkel
Nyheter - 3. oktober 2022

Usikker på framtiden i Forsvaret

– Min generasjon er allerde pensjonstapere, sier Belinda Mikkelsen.
Les artikkel
Nyheter - 30. september 2022

Ny avtale for personell i internasjonale operasjoner

Nå foreligger en ny avtale for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.
Les artikkel
Nyheter - 28. september 2022

Enighet i fordeling av lønnspotten

75,9 millioner kroner vil bli delegert til driftsenhetene i Forsvaret.
Les artikkel
Nyheter - 27. september 2022

Sikringslønn for alt militært personell

Partene i arbeidslivet er enige om lønnssikring for militært personell på beordringssystemet.
Les artikkel
Nyheter - 25. september 2022

– Den pensjonsgivende inntekten er for lav

Det blir viktig at ansatte opplever at innsatsen de legger ned i forbindelse øvelser og ugunstige arbeidstider fører til en bedre pensjon, sier Ingvild Støldal.
Les artikkel
Nyheter - 23. september 2022

Simon seiler 130 dager i året

Simon Strandvold mener mange vil forlate Forsvaret hvis ikke de får en bedre pensjon.
Les artikkel
Nyheter - 22. september 2022

Nå er 7,62 mm kaliberet tilbake på Forsvaret maskingevær

Forsvaret kjøper den nye Belgiske FN Herstal Minimi Mk3.
Les artikkel