Bilde:

Regjeringen varsler milliardsatsing på langtrekkende droner som skal ha base på Andøya. Har ser vi en illustrasjon av MQ-4C Triton over Norge (Ilustrasjon: Northrop Grumman).

Regjeringen varsler milliardsatsing på droner

Andøya flystasjon skal bli base for en overvåkningsdroner.

– Langtrekkende droner blir en helt ny kapasitet i Forsvaret og vil øke vår evne til kontinuerlig situasjonsforståelse og overvåkning i våre nærområder. God situasjonsforståelse er viktig for å ivareta nasjonal kontroll og handlefrihet. Andøya vil være en helt sentral base for denne utviklingen i Forsvaret framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Overfor NRK bekrefter forsvarsministeren at det er snakk om langtrekkende overvåkningsdroner, ikke våpenbærende droner. Tanken er da at det kan utfylle de maritime overvåkningsflyene P8-A Poseidon.

Satser på det norske markedet

Overfor Offisersbladet bekrefter Rho Cauley Bruner i Nothrop Grumman at de satser på at Norge blir det tredje landet som anskaffer MQ-4C Triton.

– I en verden der sikkerhetstruslenene i nordområdene er i endring, er ubemannede MQ-4C Triton, skapt for vidstrakte maritime miljøer. Det kan gi Norge den mest kapable vedvarende domenebevisstheten, sier Rho Cauley Bruner i Northrop Grumman til Offisersbladet.

Rho Cauley Bruner er sjef for Triton programmet i Northrop Grumman (Foto: Northrop Grumman).

Hun er sjef for Triton programmet i det store amerikanske selskapet som har utviklet det ubemannede flyet. Northrop Grumman viser til at MQ-4C Triton kan overvåke et område på størrelse med Kina i løpet av 24 timer.

I samspill med P8-A

Så langt har to land kjøpt opp Triton, som er en videreutvikling av RQ-4 Global Hawk. I USA har Triton nylig gått i operativ tjeneste for den amerikanske marinen, og Australia har bestemt seg for å anskaffe enda et Triton, det fjerde i rekken.

For både USA og Australia vil MQ-4C Triton operere i samspill med det bemannede maritime overvåkingsflyet P-8A Poseidon.

Da kan man dra nytte av utholdenheten og overvåkingskapasiteten til Triton, mens plattformer som P-8A kan fokusere på anti-ubåtoperasjoner, ifølge Northrop Grumman.

Forsvaret har fem P-8A. Spørsmålet er nå om Norge følger USA og Australia, og får det som produsentene i Northrop Grumman har omtalt som et «Unblinking eye» – et alltid våkent øye.

Sjef for det australske luftforsvaret RAF mener Triton har mye å tilby Australia, som i likhet med Norge har enorme havområder å overvåke.

– Triton styrker Australias evne til å overvåke og innhente informasjon ved at det tilfører et sanntidsbilde som fører til god situasjonsforståelse, sa Robert Chipman, skriver Australian Defence Magazine.

Dette er MQ-4C Triton:
 • Primærfunksjon: Kontinuerlig Maritime ISR
  (etterretning, overvåking og rekognosering)
 • Motor/fremdriftssystem: Rolls-Royce AE3007H
 • Lengde: 47,6 fot (14,5 meter)
 • Vingespenn: 130,9 fot (39,9 meter)
 • Høyde: 15,4 fot (4,7 meter)
 • Vekt: Maksvekt for flyging 14.628 kilo
 • Mannskap: fem på bakken (blant andre
  droneoperatør og signalretningsoperatør).
 • Toppfart: 600 kilometer i timen
 • Maksimal driftshøyde: 50 000 fot (15240 meter)
  Kilder: Navair og det australske luftforsvaret

Kan komplementere satellitter

Bruner i Nothrop Grumman forteller at Triton er et såkalt «HALE» (high-altitude, long-endurance) fartøy.

– Det kan fly i en høyde på opptil 50 000 fot, som er betydelig høyere enn kommersiell luftfart eller «MALE« (medium-altitude, long endurance) fly. Driftshøyden gjør også at mange avanserte sensorer kan utnyttes optimalt.

– I norske interesseområder som nordområdene er været ofte utfordrende. Fordelen er at Triton flyr over været. I tillegg vil det gi en økning i etterretningsbildet sammenlignet med for eksempel satellitter som kan bli forstyrret av atmosfæriske forhold i nord, sier Bruner.

PS! Denne artikkelen er en oppdatert versjon av en tidligere artikkel i utgave én i Offisersbladet 2024.