Bilde:

Dag Stutlien er leder i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

Langtidsplanen under lupen: Vil ha bedre pensjon

Lønn, insentiver og bedre pensjon er helt nødvendig for å kunne rekruttere og beholde flere ansatte i Forsvaret, mener Befalets Fellesorganisasjon.

Det kom fram da BFO la fram sitt høringsinnspill om Langtidsplanen for forsvarssektoren overfor Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Ifølge leder av BFO Dag Stutlien er det nødvendig å treffe tiltak som bidrar til at Forsvaret når målsettingen om å vokse med 4600 flere årsverk i løpet av langtidsplanen (2025-36) .

– Vi er positive til satsingen på Forsvaret, men ser utfordringer innen det som omhandler den foreslåtte personellveksten. Dagens situasjon er slik at personellet allerede er presset grunnet en økt tilfeldig avgang samt funksjonelt fravær.

Stutlien og BFO peker på flere tiltak for å beholde og rekruttere personell:

  • Flere må få muligheten til å ta utdanning ved krigsskolene og Befalsskolen
  • Satsingen på eiendom, bygg og anlegg må komme raskt
  • Det må bli bedre lønn og insentiver for å tiltrekke seg nye ansatte og beholde personellet

Må beholde ansatte

– Det viktigste er å beholde det personellet vi har. Forsvaret står overfor en situasjon hvor store årskull snart når pensjonsalder, og årskullene som skal etterfylle er vesentlig mindre. I tillegg opplever Forsvaret en vesentlig økning i tilfeldig avgang. Dette gjelder ungt personell, men også personell med 10-15 års erfaring som det tar lang tid å erstatte.

Ifølge Stutlien er det viktigste tiltak for å beholde ansatte å gi opptjening til pensjon på variable tillegg.

– Personellet i Forsvaret må gis pensjonsopptjening på hele lønna. Aktivitet som øving, vakt og seiling gir ikke pensjonsopptjening i dag. Det er et paradoks at når en skipssjef er ute og seiler regnes det ikke som en del av den ordinære stillingen og dermed gir det ikke pensjonsopptjening, sa Stutlien under høringen.

Han la også til at den nye pensjonsordningen har for dårlige overgangsordninger.

– Her er det mulig å gjøre grep før det er for sent, sa Stutlien.

Les hele høringsinnspillet her.

Unge ansatte slutter

Offisersbladet har tidligere satt søkelyset på at ansatte i Forsvaret slutter før de når pensjonsalder, og det er særlig unge ansatte som velger å slutte i Forsvaret.

I 2023 var det 695 som forlot Forsvaret ved såkalt tilfeldig avgang. Det utgjør rundt fem prosent av de militært tilsatte i Forsvaret. Antallet som sluttet i 2022 var enda høyere. Da var det 826 som forlot Forsvaret ved tilfeldig avgang, viser tall fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

Silje Dalhaug er en av dem som har varslet at hun ikke ser for seg å være i Forsvaret til hun går av med pensjon.

Silje Dalhaug sier at hun ikke ser for seg å bli i Forsvaret fram til pensjonsalder.

– Jeg har ikke satt meg inn i alle sider ved den nye pensjonsordningen, men det ser jo ikke akkurat lyst ut for oss som jobber i Forsvaret. Jeg synes at det er trist at det bare er grunnlønna som er pensjonsgivende. Jeg har ikke lyst til å være minstepensjonist, sier Dalhaug.

Les også: LTP - Hvor er tiltakene mot personellflukten?