Siste nytt!

Nyhetsartikler fra BFO.

Nyheter - 10. november 2022

Ny lønnslipp i november

Fra november vil lønnslippen se litt annerledes ut enn tidligere.
Les artikkel
Nyheter - 8. november 2022

Lokal lønn sluttført for gruppe 1

Partene i arbeidslivet har sluttført forhandlinger om lønn på gruppe 1-nivå.
Les artikkel
Nyheter - 7. november 2022

Kunngjøring - BFO 12. ordinære kongress 2023

I henhold til BFO vedtekter §4d kunngjøres herved:BFOs 12. ordinære kongress avholdes 13-15 juni 2023 på Sundvolden Hotell.
Les artikkel
Nyheter - 6. november 2022

BFO Hederspris 2023

BFO Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende. Nå kan du foreslå kandidater!
Les artikkel
Nyheter - 5. november 2022

BFO UNG Konferansen: – Det er de unge som er framtida

Nestleder i Befalets Fellesorganisasjon innledet BFO UNG konferansen 2022.
Les artikkel
Nyheter - 2. november 2022

IA-avtalen forlenges med to år

IA-avtalen skulle egentlig reforhandles høsten 2022, men partene har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut 2024.
Les artikkel
Nyheter - 28. oktober 2022

Forsvarsdepartementet og Forsvaret svikter de ansatte

Forsvarets motvilje til å sørge for en god pensjon, vil koste oss mange ansatte, skriver Jens Jahren.
Les artikkel
Nyheter - 27. oktober 2022

BFO vil ha flere årsverk og mer penger til utdanning

Befalets fellesorganisasjon etterlyser større satsing på personell i Forsvaret.
Les artikkel
Nyheter - 26. oktober 2022

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.
Les artikkel
Nyheter - 24. oktober 2022

MOST - en indre fiende som utfordrer alle

I lys av den siste tids oppslag om håndtering av varsler har det blitt pekt på hvem som har ansvaret, hvem som har gjort feil eller ikke gjort noe.
Les artikkel
Nyheter - 21. oktober 2022

– Forsvaret stikker hodet i sanda

Hans Even Haugli sier at lav grunnlønn og dårlig pensjon vil føre til personellflukt.
Les artikkel
Nyheter - 20. oktober 2022

Forsvarsbudsjettet – et lite steg i riktig retning

Uten opptjening til pensjon på variable tillegg er det bare å glemme alle andre tiltak for å beholde personell i framtiden, skriver Jens Jahren.
Les artikkel
Nyheter - 20. oktober 2022

Ultraløp på grensa mot Russland

Grenseløpet i Finnmark er viktig for å skape lagånd i Jegerbataljonen, sier rittmester Torstein Løver.
Les artikkel
Nyheter - 7. oktober 2022

Forsvarsbudsjettet: – Viser at Forsvaret har et gigantisk etterslep

Fikk du med deg sakene om forsvarsbudsjettet?
Les artikkel
Nyheter - 5. oktober 2022

Forsvarsbusjettet: – For liten økning i årsverk

Forsvarsbudsjettet øker med flere milliarder kroner. Befalets Fellesorganisasjon etterlyser likevel en større satsing på personell.
Les artikkel