Bilde:

BFO og andre arbeidstakerorganisasjoner anker dommen fra tingretten som konkluderte at Forsvaret hadde lov å konvertere offiserer til spesialistkorpset (Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret).

Anker dommen om tvangskonvertering

Befalets Fellesorganisasjon anker dommen fra tingretten om tvangskonvertering av offiserer.

I februar konkluderte Oslo tingrett at Forsvaret hadde lov til å tvangskonvertere offiserer til spesialistkorpset. Nå har blant andre Befalets Fellesorganisasjon, NOF og KOL anket dommen fra tingretten.

Det står å lese i anken som ble levert i mars.

«Arbeidsgiver har med tilbakevirkende kraft overfor offiserer som har hatt graden i over 20 år, endret kravet til å være offiser og fratatt dem denne retten sammen med grad og distinksjoner. En slik vesentlig endring er ikke hjemlet i styringsretten.».

Kan kjennes ugyldig

Det heter det i anken fra Wahl-Larsen advokatfirma som representerer offiserene som ble tvangskonvertert. Ifølge anken bør dommen fra tingretten omgjøres slik at tvangkonverteringen av de tre tidligere offiserene kjennes ugyldig.

I tillegg bør staten dekke saksomkostningene i forbindelse med tingretten samt det omkostningene ved ny runde i lagmannsretten.

Dette er saken:
  • Personell som ikke hadde konvertert frivillig fra OF til OR grad innen utgangen av 2020, ble våren 2021 tvangskonvertert av Forsvaret til OR.
  • Avgjørelsen om tvangskonvertering ble hjemlet i arbeidsgivers styringsrett
  • På vegne av alle involverte medlemmer valgte BFO, NOF og KOL å gå til felles søksmål mot staten
  • Tor Gresseth i Wahl-Larsen advokatfirma fører saken på vegne av våre medlemmer
  • Saken ble behandlet over tre dager i Oslo tingrett, og man fikk da høre vitneforklaringer fra de berørte medlemmer, forbundenes representanter og arbeidsgiverrepresentanter i FST og FPVS

Uenige i dommen

– For BFO er det avgjørende at personellet og medlemmene behandles riktig og i denne saken mener vi at dette ikke er tilfelle. Vi er uenige i det som tingretten har vektlagt og ønsker at saken bringes videre frem for lagmannsretten til ny behandling, sier leder i Befalets Fellesorganisasjon Dag Stutlien.

Dag Stutlien er leder av Befalets Fellesorganisasjon.

Han mener at Forsvaret gått ut over «rekkevidden» av styringsretten. Derfor er det riktig at saken prøves på nytt, ifølge Stutlien

– Uansett resultat mener jeg at denne saken setter Forsvaret som arbeidsgiver i et uheldig lys. Dette kunne og burde vært løst på en måte som ivaretok personellet bedre. Skulle vi tape i neste runde må vi gjøre opp status og ta en beslutning om veien videre, sier Stutlien.