F.V: Dag Stutlien (BFO), Stefan Morin (Officersförbundet), Jyrki Lukkarinen (Päällystöliitto), Niels Tønning (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark), Ville Viita (Upseeriliitto) og Torbjørn Bongo (NOF)
Bilde:

F.V: Dag Stutlien (BFO), Stefan Morin (Officersförbundet), Jyrki Lukkarinen (Päällystöliitto), Niels Tønning (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark), Ville Viita (Upseeriliitto) og Torbjørn Bongo (NOF)

Nordic Officers Alliance (NOA): Vil ha tettere samarbeid mellom landene

Økt samarbeid mellom de nordiske landene samt styrkning av forsvarsevnen er viktig for militære fagorganisasjoner i Norden.

Historisk møte

Befalets Fellesorganisasjon er i år vertskap for Nordic Officers Alliance (NOA) som er et samarbeid mellom de største fagorganisasjonene i Norden.

Lederne til de respektive medlemsorganisasjonene deltok under vårens samling. Lokasjonen ble bevisst lagt til Brussel nå i mars, siden Finland og Sverige nå er nye medlemmer i NATO. Møtet kan dermed beskrives som historisk med alle de nordiske landene som fullverdige medlemmer av NATO.

Rammene rundt møtet med besøk til NATOs Hovedkvarter for erfaringsdeling for de nye medlemmene, ble meget godt mottatt.

Neste møte gjennomføres til høsten i Oslo og vil være utvidet med delegasjoner til stede. Dette gir oss muligheten til å grundigere drøfte problemstillingene som ble tatt opp under vårmøtet.

Medlemsorganisasjonene

  • Befalets Fellesorganisasjon (NOR)
  • Norges Offisers- og spesialistforbund (NOR)
  • Hovedorganisationen af Officerer (DNK)
  • Officersförbundet (SWE)
  • Päällystöliitto (FIN)
  • Upseeriliitto (FIN)

Kunnskapsutveksling

Nasjonene presenterte sine situasjonsrapporter, og en fellesnevner er utfordringer knyttet til personellsituasjonen og bevaring av kvalifisert personell.

En viktig lærdom for Norge er hvordan Danmark og Sverige håndterer disse utfordringene, til tross for betydelige ekstrabevilgninger, samtidig som de fortsatt opplever lav ståtid.

Les også: Personellflukt i det danske forsvaret

Les også: – Jeg er bekymret for risikoen vi tar

Nordisk Offisersallianse (NOA)

Hva er NOA?

NOA står for Nordic Officers Alliance. Det er en sammenslutning av fagforeningene i de nordiske landene, inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Hva er formålet med NOA?

Formålet med NOA er å fremme samarbeid, utveksling av kunnskap og felles interesser blant militært personell i de nordiske landene. Gjennom regelmessige møter og diskusjoner jobber NOA for å styrke forsvarsevnen.

Hva ble diskutert i Brussel?

På møtet diskuterte lederne for medlemsorganisasjonene blant annet tilstanden til de nordiske forsvarsstyrkene, inkludert bemanning, lønnspolitikk og samarbeid med NATO.

Lederne for medlemsorganisasjonene anerkjenner nødvendigheten av økt samarbeid mellom de nordiske landene, styrking av forsvarsevnen og deler bekymringer angående rekruttering og beholde personell.

Felles uttalelse/statement

Etter møtet ble nasjonene enige om et felles statement.

Statement Nordic Officers Alliance (NOA) – March 2024

NOA have this week held the half-year meeting in Brussels with the presidents from the 6 unions participating in the cooperation. This meeting was a historical meeting, with all Nordic countries fully members in NATO. The meeting also included a visit to the NATO Headquarter.

The presidents agreed on three important points. The need of cooperation among the Nordic countries will increase in the coming years, and we expect our governments to continue this cooperation for the coming years. Furthermore, we agreed upon the need of strengthening all our countries and our collective defence forces. And at last, we are all concerned about personnel situations in the defence forces in our countries, and especially the lacking ability to retain personnel in service. In this perspective it also needed to discuss salary issues.

Since NATO is not stronger than the weakest link in the chain, these issues must also be addressed by our governments.