Bilde:

I 2023 sluttet 1606 i det danske forsvaret. Her ser vi at det danske flagget blir heist i Bodø under øvelse ACE i 2022 (Foto: Ole Anders Vekve/Forsvaret).

Personellflukt i det danske forsvaret

Samtidig som det danske forsvaret skal styrkes med tiltalls milliarder av kroner ekstra, forsvinner soldater i tusentalls.

Det viser tall innhentet av DR (Danmarks Radio).

I fjor sluttet 1606 i det danske forsvaret, og antallet i 2022 var enda høyere. Da valgte 1769 ansatte å slutte. Det danske forsvaret er på rundt 22.000 ansatte, der en fjerdedel er sivilt tilsatte.

Personellflukten gjør det vanskelig å få effekt ut av de 155 milliarder danske kroner, som er en tilleggsbevilgning for å styrke forsvaret, frykter forsker.

– Hvis vi ikke beholder de soldatene vi har, og rekrutterer flere, kan vi ikke løse oppgavene som vi står overfor med det trusselbildet vi nå har – med Russland i øst, med utfordringer oppe i Arktis og oppgaver mot sør, sier førsteamanuensis ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, skriver DR.

Operative konsekvenser

Han viser til at personellflukten kan få store konsekvenser ved at verken kampfly, fartøy eller annet materiell kan bli brukt på tiltenkt måte, fordi de ikke har nok soldater.

Fagforeninger for militært tilsatte i Danmark peker blant på at årsakene til at personell slutter er lønn, dårlig vedlikeholdt bygningsmasse og mangel på materiell og ammunisjon. I tillegg vises det til at det er stor konkurranse om arbeidskraften.

Unge ansatte slutter

Det danske forsvaret er imidlertid langt fra alene om å miste ansatte. I rekke artikler har Offisersbladet belyst at flere hundre velger å slutte i Forsvaret hvert år, og brorparten slutter før de blir 36 år.

Og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har uttalt at «ting blir verre før de blir bedre».

Les også: Vil teste ut pensjon på variable tillegg