Bilde:

695 sluttet i Forsvaret i 2023, og de aller fleste er spesialister (Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret).

Forsvaret mister hundrevis av unge ansatte

Flest ansatte slutter i Forsvaret før de blir 36 år, og spesialistene finner seg noe annet å gjøre først.

Offisersbladet har etterspurt en oversikt over hvor mange som sluttet i Forsvaret før de gikk av med pensjon, det som blir omtalt som tilfeldig avgang.

Totalt var det 695 ansatte som fant noe annet å gjøre utenfor Forsvaret i 2023, og det er flest spesialister som slutter med 482 mot 212 offiserer.

Det viser tall fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

Med andre ord, for hver offiser Forsvaret mister, forsvinner i overkant to spesialister. Og spesialistene slutter tidligere enn offiserene, viser statistikken.

Slutter tidlig

Spesialister som utgjør flertallet av militært tilsatte i Forsvaret, sluttet flertallet før de fylte 31 år i 2023. Av totalt 482 i OR/spesialist-søylen, forlot 377 av dem Forsvaret innen de ble 31 år.

Det utgjør 78 prosent av dem som forlot Forsvaret ved tilfeldig avgang i 2023.

Offiserer står noe lenger i Forsvaret, viser tall fra FPVS. Der sluttet de fleste i aldersspennet 26-35 år. Av totalt 212 offiserer, forlot 58 prosent av dem Forsvaret før de ble 36 år.

I 2022 sluttet enda flere. Da var det 826 som som forlot Forsvaret ved såkalt «tilfeldig avgang».

Frykter konsekvensene for Forsvaret

Nestleder i Befalets Fellesorganisasjon, Lars Ullensvang, er bekymret for konsekvensene ved at så mange slutter i Forsvaret. Det skaper problemer som bare vil vokse seg større med tiden.

Lars Ullensvang
Nestleder i Befalets Fellesorganisasjon Lars Ullensvang er bekymret for personellsituasjonen i Forsvaret (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

Han viser til at den tilfeldige avgangen bidrar til at belastningen øker på en allerede presset personellsituasjon.

– Antallet som slutter viser at Forsvaret ikke oppleves å være attraktiv nok for å velge en militær karrierevei. Det hjelper derfor lite å rekruttere bra og øke utdanningskapasiteten dersom det ikke nå blir gjort kraftige grep for å beholde det personellet vi har, sier Ullensvang.

Han er også bekymret for de langsiktige konsekvensen av personellflukten fra Forsvaret.

Les også: Personellflukten i Forsvaret: – Alarmerende tall

– Å utdanne en bataljonssjef, eller en sjef på fregatt, tar 20 år. Når vi i dag opplever at det ikke finnes søkere til disse stillingene, er det et tydelig tegn på at strukturen allerede er for liten. Konsekvensene av å mangle alle de vi mister nå vil dermed først bli synlige om flere år, når vi ikke lenger har hverken folk eller kompetanse, sier Ullensvang.

«Kan bli verre»

I en tale Oslo Militære Samfund denne uka, uttalte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at situasjonen kan bli enda verre:

Forsvarssektoren er i en alvorlig personell- og kompetansesituasjon som må følges opp raskt, og selv med offensive grep kan det hende at ting blir verre før de blir bedre, uttalte Gram.

Ullensvang mener det er bra at forsvarministeren erkjenner at Forsvaret står i en alvorlig situasjon. Å rekruttere flere og beholde ansatte løser seg imidlertid ikke på kort sikt.

– Dette er ikke en situasjon som lar seg løse i løpet av en langtidsplanperiode, men dersom Stortinget utsetter å gjøre det som trengs nå, vil situasjonen bli enda verre ved neste korsvei, sier Ullensvang.

Flere i permisjon

Tall fra FPVS viser også en eksplosiv vekst i antallet på T-60 kontrakt som står i ulønna permisjon fra Forsvaret. Det innebærer at de verken får lønn eller jobber i Forsvaret – uten at de har tatt den endelige avgjørelsen om å si opp stillingen. I 2019 utgjorde denne gruppen 195.

I 2023 var det 378 som var i ulønna permisjon fra Forsvaret. Det er nesten en dobling (94 prosent).

Tilfeldig avgang 2023
Tall fra FPVS viser at 695 sluttet i Forsvaret i 2023 (Illustrasjon: Forsvarets personell- og vernepliktssenter/FPVS).

NB! Ved å summere opp antallet offiserer og spesialister som sluttet i 2023 blir det 694 (ikke 695). Det skyldes at en fast ansatt som sluttet i 2023, ikke står registret med fast grad. Personen er likevel inkludert i totalantallet for tilfeldig avgang, opplyser Elisabeth Hammer i Forsvarets fellestjenester.