Siste nytt!

Nyhetsartikler fra BFO.

Nyheter - 10. november 2022

Ny lønnslipp i november

Fra november vil lønnslippen se litt annerledes ut enn tidligere.
Les artikkel
Nyheter - 8. november 2022

Lokal lønn sluttført for gruppe 1

Partene i arbeidslivet har sluttført forhandlinger om lønn på gruppe 1-nivå.
Les artikkel
Nyheter - 28. oktober 2022

Forsvarsdepartementet og Forsvaret svikter de ansatte

Forsvarets motvilje til å sørge for en god pensjon, vil koste oss mange ansatte, skriver Jens Jahren.
Les artikkel
Nyheter - 21. oktober 2022

– Forsvaret stikker hodet i sanda

Hans Even Haugli sier at lav grunnlønn og dårlig pensjon vil føre til personellflukt.
Les artikkel
Nyheter - 3. oktober 2022

Usikker på framtiden i Forsvaret

– Min generasjon er allerde pensjonstapere, sier Belinda Mikkelsen.
Les artikkel
Nyheter - 28. september 2022

Enighet i fordeling av lønnspotten

75,9 millioner kroner vil bli delegert til driftsenhetene i Forsvaret.
Les artikkel
Nyheter - 27. september 2022

Sikringslønn for alt militært personell

Partene i arbeidslivet er enige om lønnssikring for militært personell på beordringssystemet.
Les artikkel
Nyheter - 25. september 2022

– Den pensjonsgivende inntekten er for lav

Det blir viktig at ansatte opplever at innsatsen de legger ned i forbindelse øvelser og ugunstige arbeidstider fører til en bedre pensjon, sier Ingvild Støldal.
Les artikkel
Nyheter - 23. september 2022

Simon seiler 130 dager i året

Simon Strandvold mener mange vil forlate Forsvaret hvis ikke de får en bedre pensjon.
Les artikkel
Nyheter - 5. august 2022

Neste år kan du ta ut bonus

Personell i Forsvaret som er ansatt under T35-kontrakt, kan ta ut bonusen neste år.
Les artikkel
Nyheter - 6. juli 2022

Forsvarsministeren avviser at reservister blir billig arbeidskraft

Ny reservistordning skal ikke løse permanente kompetansebehov i Forsvaret, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).
Les artikkel
Nyheter - 1. juli 2022

Hva betyr nytt lønnssystem for deg?

Lars Omberg i Befalets fellesorganisasjon svarer deg om Forsvarets nye lønnssystem.
Les artikkel
Nyheter - 23. juni 2022

Ledig verv som Forsvarets hovedverneombud

Er du Forsvarets nye hovedverneombud?
Les artikkel
Nyheter - 3. juni 2022

Uravstemming om årets lønnsoppgjør i staten

Alle medlemmer i BFO skal nå ha fått tilsendt en e-post med lenke til elektronisk stemmeseddel for å avgi stemme på ny hovedtariffavtale.
Les artikkel
Nyheter - 24. mai 2022

Årets lønnsoppgjør: Et modernisert og forenklet lønnssystem

Årets lønnsoppgjør vil gi god uttelling for BFOs medlemmer, sier Jens B. Jahren.
Les artikkel