Bilde:

Lokale forhandlinger om lønn starter til høsten (Illustrasjonsfoto: Roland Magnusson/AdobeStock).

Lønnsoppgjøret 2024: Mye er fortsatt uavklart

Lokale forhandlinger om lønn vil starte i høst. Alle BFOs medlemmer er sikret en lønnsjustering på minimum 0,75 prosent.

Av Lars Omberg, forhandlingsleder tariff i Befalets Fellesorganisasjon

Som følge av uenighetene i lønnsoppgjøret i staten, der både LO / Stat, Akademikerne og UNIO har sagt nei til ny tariffavtale vil de kommende lokale forhandlingene bli gjennomført senere enn vanlig. Mest sannsynlig vil ikke de lokale forhandlingene starte før i oktober.

YS Stat har sagt ja til ny hovedtariffavtale, dermed vil alle BFOs medlemmer være sikret en lønnsjustering på minimum 0,75 prosent gjennom de sentrale forhandlingene i staten.

Dette vil bli regulert med virkning per 1. mai og vil bli etterbetalt når uenighetene ellers i staten er løst.

I de kommende lokale forhandlingene i Forsvaret er det avsatt 2,15 prosent. I sum innebærer 2,15 prosent en samlet avsetning på ca 200 millioner kroner på vår avtale (forutsatt at LO STAT og YS Stat ender på samme tariffavtale).

Dette er en god avsetning og betydelig høyere enn tidligere år.

For BFO vil dette gi gode muligheter til å prioritere disse midlene på en god måte til det beste for BFOs medlemmer. Her vil vi komme tilbake med mer informasjon når forhandlingene settes i gang i løpet av høsten.

Følgene av uenigheten videre vil være at mulighetene for BFOs medlemmer til å melde inn personlige lønnskrav også vil bli satt på vent til utover høsten når uenigheten mellom LO, Akademikerne og UNIO er løst.

Har du spørsmål til lønnsoppgjøret ta kontakt med tillitsvalgt ved din avdeling.