Bilde:

Prosessen om pensjonsregler for militært personell som har plikt til å fratre ved særaldersgrensen er utsatt til 1. oktober 2024 (Foto: Nicolai Holth/Forsvaret).

Prosessen om pensjonsregler utsettes til 1. oktober

Prosessen om pensjonsregler for militært personell som har plikt til å fratre ved særaldersgrensen er utsatt til 1. oktober 2024.

Av Grethe Bergersen, leder av Forhandlingsutvalget i Befalets Fellesorganisasjon

Etter et krevende lønnsoppgjør har partene hatt flere møter for å komme i gang med prosessen om pensjonsregler for de som har plikt til å fratre.

Etter flere møter denne uka, var det klart at det ikke var mulig å lande prosessen før 1. juli som avtalt, og Arbeids og inkluderingsdepartementet (AID) som fører prosessen har derfor bedt om ny frist til 1. oktober. Dette har YS og de øvrige hovedsammenslutningene godtatt.

Prosessen vil starte opp igjen i løpet av august. Vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Ny særalderspensjon ble ferdigforhandlet i august i 2023. Samtidig med at dette ble et resultat som ikke var godt nok for militært personell, ble det avtalt en videre prosess for å avklare særregler for de som har pliktig fratreden ved særaldersgrensen.

Militært ansatte er i denne kategorien. Denne prosessen skal nå være ferdig til 1. oktober. For BFO så er dette en viktig brikke å få på plass for våre medlemmer, men vi er bekymret over at arbeidet utsettes i en tid hvor veldig mange velger å avslutte sitt arbeidsforhold i Forsvaret, nettopp fordi pensjonsavklaringer lar vente på seg.