Bilde:

Jens Jahren er leder av YS Stat (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

YS har inngått tariffavtale med staten

Vi mener avtalen tjener våre medlemmer, sier leder i YS Stat Jens Jahren.

Av YS Stat og Lars Omberg, forhandlingsleder i BFO

– Vi har fått gjennomslag for mange av våre krav og mener at dette bør være et godt grunnlag for videre arbeid med èn tariffavtale i staten. Vi mener avtalen tjener våre medlemmer, uavhengig av formal-/real kompetanse og stilling i staten, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren, i en uttalelse.

YS Stat har inngått en tariffavtale med staten for perioden 1.mai 2024 - 30.april 2026. Alle de som er på YS Stats tariffavtale, som også gjelder medlemmer av Befalets Fellesorganisasjon, får de avtalte lønnstilleggene etterbetalt fra 1. mai 2024.

Det skjer imidlertid først når resultatene av frivillig nemnd (for LO Stat) og kjennelse Rikslønnsnemnda (for Akademikerne og Unio) er klart.

YS Stat mener en fordeling av sentrale tillegg med 0,75 prosent samt avsetning av 2,15 prosent til lokale forhandlinger gir muligheter til å foreta gode prioriteringer for våre medlemmer. Lokale forhandlinger gir muligheter til å både fordele mer ut til alle ansatte i den sentrale delen av det lokale oppgjøret, i tillegg til å delegere deler av den lokale avsetningen videre ut til den enkelte driftsenhet.

BFO har dyktige Hovedtillitsvalgte i alle driftsenheter som på vegne av våre medlemmer vil gjennomføre de delegerte lokale forhandlingene.

Stortinget avgjør senere denne uken om det generelle tillegget i avtalen (0,75% ) kan utbetales snarest, eller om det også må avvente til de to rikslønnsnemdene har avgjort saken. De lokale forhandlingene vil ikke kunne påbegynnes før de to overnevnt nemdsakene er ferdig behandlet.