– 2024 blir et tøft år

Leder i YS Stat tror 2024 blir et vanskelig for mange. Det vil påvirke lønnsoppgjøret.

– Jeg tror også 2024 blir ganske tøft og det fører til at vi kommer til å få tydelige krav fra våre medlemmer. Lønn er et av de viktigste virkemidlene staten rår over for å tiltrekke seg kompetanse.

Det sa Jens Jahren under en konferanse i regi av YS Stat i Oslo tirsdag 16. januar. Hovedoppgjøret i staten starter våren med blant annet kravoverlevering på vårparten.

Les også: Lønnsforhandlingene i mål: – Sikrer en god lønnsvekst for alle

Hvis partene blir enige, er det forventet at forhandlingene er ferdige innen mai.

Solid lønnsløft

Tidligere leder i Befalets Fellesorganisasjon, Jahren, mener det er nødvendig med et solid lønnsløft for ansatte i staten som har opplevd en reallønnsnedgang (at kjøpekraften svekkes) flere år på rad.

Det må snus nå, sier Jahren.

– Vi trenger et stort løft i offentlig sektor i staten i 2024. Det er viktig for å beholde ansatte. Jeg tror vi må snakke mer om å beholde enn å rekruttere – vi må snu opp ned på den brøken. Da blir lønn et viktig virkemiddel, sier Jahren.

Krevende forhandlinger

Riksmekler Mats Ruland mener også at forhandlingene kommer til å bli krevende. Fra talerstolen under YS konferansen viste han til at flere mener det rom for reallønnsvekst, samtidig som han var rask til å understreke at han som mekler ikke har noen mening om det.

Overfor Parat24 sier han at det blir nok å gjøre for meklerne utover våren.

Mats Ruland
Mats Ruland er riksmekler. Han tror lønnsoppgjøret 2024 blir krevende.

– Vi er rigget både for at det blir få saker og at det blir mange saker, men jeg tror det blir mange saker i år, sier han.

Les også: Året som var så bratt