Bilde:

– Det gir ingen mening å betale folk for å slutte, og BFO har vært imot denne ordningen med sluttbonuser fra starten av, sier Stutlien som er leder i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

Enighet etter mekling på overtid

Den nye tariffavtalen innebærer at lønnstrinn er erstattet med kronebeløp.

Av Lars Omberg, forhandlingsleder i Befalets Fellesorganisasjon og YS

Leder BFO, Dag Stutlien, er godt fornøyd med årets oppgjør gitt den løsningen som nå er på plass.

– Vi har fått en god økonomisk ramme på 5,2% som følger frontfaget, i tillegg til at sentrale prinsipper som godskriving og minstelønn er videreført inn en ny modernisert tariffavtale.

Den nye tariffavtalen innebærer at lønnstrinn er erstattet med kronebeløp. Dette er en videreutvikling og modernisering som bidrar til å redusere ulik forvaltning mellom eksisterende avtaler. I tillegg gir dette en bedre fleksibilitet og er mer i samsvar med den faktiske situasjonen der mange av våre medlemmer nå har kronebeløp som følge av blant annet ansiennitetstillegg.

Les mer om avtalen og forhandlingene her. Der står det mer om rammer, glidning og overheng.

Løsningen innebærer 25 prosent til sentrale justeringer og 75 prosent til lokale forhandlinger i Forsvaret.

Det er derfor avtalt et generelt tillegg på 0,75 prosent fra 1. mai som utgjør mellom 2.687 og 10.350 kroner avhenging av lønnsnivå. Videre er det også avtalt at det avsettes 2.15 prosent til lokale forhandlinger med virkningspunkt 1. mai.

200 millioner kroner

For Forsvaret betyr dette omtrent 200 millioner til lokale forhandlinger. En betydelig avsetning til lokale forhandlinger i Forsvaret gir gode muligheter til å forhandle frem gode løsninger for våre medlemmer, sier leder BFO videre.

BFO har et godt apparat til å gjennomføre forhandlinger både sentralt og lokalt som potensielt innebærer delegering av forhandlingene til driftsenhetene.

Et sentralt tema i forhandlingene har vært å komme til enighet om én felles tariffavtale i Staten.

Dette har også vært meget viktig for BFO, for å sikre våre medlemmer fremtidig lønnsutvikling.

En utfordrende mekling

YS Stat-leder Jens B. Jahren sier det har vært en utfordrende mekling.
– Vi har fått gjennomslag for viktige elementer fra våre krav. Lønnsrammen endte på 5,2 prosent, som skal fordeles mellom et sentralt tillegg på 25 prosent og et lokalt tillegg på 75 prosent, sier han.

Det betyr at alle er sikret et lønnstillegg i år, og at mesteparten av pengene skal fordeles i de enkelte virksomheter.

– Avtalen vi nå har blitt enige om sikrer et sentralt tillegg, men hovedjobben må gjøres i de statlige virksomhetene. YS Stat har vært opptatt av å sikre både årets og fremtidens lønnsutvikling gjennom disse forhandlingene. Vi har strukket oss langt, både i forhandlingene og i meklingen. Å være en ansvarlig part forplikter, sier YS Stat-lederen.