Undervisninggsituasjon
Bilde:

Forsvaret

Etterbetaling av skoletilleggene utbetalt til over 500 ansatte

Rettskraftig dom bekrefter viktig prinsipp om individuell ettervirkning i historisk avgjørelse.

Etterbetaling

Over 500 militært ansatte har i løpet av november fått etterbetalt skoletillegget i samsvar med Lagmannsrettens kjennelse. Over halvparten av disse er BFO-medlemmer som nå er meget godt fornøyd med resultatet. Mange av disse vil også bibeholde tillegget fremover så lenge de sitter i stilling ved en av Forsvarets skoler.

Individuell ettervirkning

Dommen fastslår et meget viktig prinsipp om individuell ettervirkning, når arbeidsgiver ensidig velger å si opp en tariffavtale til bortfall. Dette er den første rettskraftige dommen i Norge om individuell ettervirkning som også inkluderer et fullstendig økonomisk oppgjør.

Når tariffavtalens normative bestemmelser først har blitt del av den enkelte arbeidstakers individuelle arbeidsavtale, faller de ikke uten videre bort selv om tariffavtalen opphører. Det er dette som kalles individuell ettervirkning.

«BFO har med denne saken bidratt til å etablere ny rettspraksis som gir varig virkning og effekt for hele det organiserte arbeidslivet.»

-Det er vi meget godt fornøyd med, sier Forhandlingsleder Lars Omberg.

Betydningen av å være organisert

Å være organisert i en fagforening som BFO gir de ansatte en mulighet til å sikre rettferdig behandling i møte med en arbeidsgiver. Fagforeningen fungerer som et talerør for medlemmene, og styrker innflytelse og beskyttelse i arbeidslivet. Denne saken understreker viktigheten av å være organisert.

Uavklarte saker

Det er fortsatt en del saker som ikke er endelig sluttført , og som dermed mangler utbetaling.I tillegg er det noen saker vi i samråd med FST/FPVS må ta en nærmere vurdering av. Det vil fortsatt ta noe tid før den enkelte kan forvente svar fra FPVS/PLA på sine henvendelser.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker status på eksisterende sak, må det sendes frem en egen sak til HR-huset i FIF.

«Denne saken understreker viktigheten av å være organisert.»

-Forhandlingsleder Lars Omberg har jobbet med denne saken siden 2017

Historikk skoletillegget
  • Personell i Forsvaret med undervisningsplikt mistet skoletillegget fra 1. august 2017
  • Saken har berørt over 500 ansatte
  • Saken vant frem i Lagmannsretten tidligere i år
  • Det ble beregnet tilbakebetaling av ca. 70 millioner kroner