Siste nytt!

Nyhetsartikler fra BFO.

Nyheter - 25. august 2023

Særalderpensjon - Store konsekvenser for militært personell

I en tid hvor prinsipper og virkelighet konfronterer hverandre, har BFO tatt en modig beslutning. Vi står opp for våre ufravikelige krav, for våre medlemmer og for fremtiden til Forsvaret.
Les artikkel
Lønn, arbeidsvilkår & pensjon - 5. juli 2023

Ny tilpasningsavtale i Forsvaret

Med formål om å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivå.
Les artikkel
Lønn, arbeidsvilkår & pensjon - 5. juli 2023

Ny NATO-avtale

Etter lange og krevende forhandlinger er avtalen ferdig reforhandlet.
Les artikkel
Nyheter - 30. juni 2023

– Vi må få på plass en pensjon det er mulig å leve av

Dag Stutlien og Lars Ullensvang er BFOs nye makkerpar. Det viktigste nå er å sikre medlemmene en bedre pensjonsavtale.
Les artikkel
Nyheter - 14. juni 2023

Kongress: Vedtok resolusjon om pensjon

BFO krever pensjonsopptjening på variable tillegg.
Les artikkel
Nyheter - 28. april 2023

Lønnsforhandlingene i mål: – Sikrer en god lønnsvekst for alle

Resultatet i mellomoppgjøret sikrer alle en lønnsvekst på 31.000 kroner.
Les artikkel
Nyheter - 27. april 2023

YS Stat har overlevert kravet i mellomoppgjøret

– Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer.
Les artikkel
Nyheter - 17. april 2023

– Et viktig lønnsoppgjør, også for Forsvaret

Ansatte i Forsvaret må få et godt lønnsoppgjør som fører til økt kjøpekraft.
Les artikkel
Lønn, arbeidsvilkår & pensjon - 23. mars 2023

Skoletillegget: Utbetalinger på rundt 70 millioner kroner

Forsvaret er i gang med å følge opp dommen fra lagmannsretten.
Les artikkel
Lønn, arbeidsvilkår & pensjon - 13. mars 2023

Skoletillegg-dommen er rettskraftig

Høyesteretts ankeutvalg konkluderer at det ikke er noen grunn til å behandle skoletilleggsaken på nytt.
Les artikkel
Lønn, arbeidsvilkår & pensjon - 14. februar 2023

Skoletilegget: – Ikke grunnlag for å slippe inn saken

Advokat Oddvar Lindbekk tror Høyesterett vil forkaste anken fra staten om skoletillegg-dommen.
Les artikkel
Lønn, arbeidsvilkår & pensjon - 16. januar 2023

Skoletillegget: Staten anker til Høyesterett

Skoletillegg-dommen fra Lagmannsretten skal så behandles av ankeutvalget til Høyesterett.
Les artikkel
Lønn, arbeidsvilkår & pensjon - 5. desember 2022

Full seier i Borgarting lagmannsrett

Skoletillegg ble skoleeksempel på individuell ettervirkning.
Les artikkel
Nyheter - 10. november 2022

Ny lønnslipp i november

Fra november vil lønnslippen se litt annerledes ut enn tidligere.
Les artikkel
Nyheter - 8. november 2022

Lokal lønn sluttført for gruppe 1

Partene i arbeidslivet har sluttført forhandlinger om lønn på gruppe 1-nivå.
Les artikkel