Nå kan du beregne din fremtidige inntekt med BFO-appens nyeste funksjon!

Lurer du på hvilken uttelling vakten i helgen gir? Eller uken med øvelse? Det kan vår ATF-kalkulator hjelpe deg med!

ATF-kalkulator i BFO-appen: Mer forutsigbarhet i din inntekt

Vi er glade for å kunngjøre den siste tilføyelsen til BFO-appen som vil bidra til at du på en enkel og smidig måte kan planlegge din omtrentlige fremtidige inntekt, inkludert variable tillegg.

Slik fungerer ATF-kalkulatoren

For ansatte i Forsvaret er din grunnlønn regulert i Hovedtariffavtalen i Staten. Avtalen regulerer bestemmelser bl.a. om lønn, godtgjøringer, lokale forhandlinger og pensjon. I tillegg til Hovedtariffavtalen i Staten er det en rekke særavtaler som både gjelder personell som jobber i Staten og Forsvaret. I Forsvaret har vi en rekke lønnstillegg, og dermed også særavtaler som som beskriver og regulerer dette. Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) er en slik særavtale, og ATF-tillegene er en vesentlig del av lønnsstrukturen for mange av våre medlemmer. Den inkluderer de ulike variable tillegg som vakt, øving, FA1, FA2, FA3, samt vernetid og OA-tid.

i ATF-kalkulatoren kan du legge inn ditt lønnstrinn, eller din månedslønn. Deretter kan du legge inn hvor mange måneder du ønsker å beregne inntekt for. Du må selv legge til faste pensjonsgivende tillegg. Deretter legger du inn dine kommende aktiviteter. Ut fra dette får du en utregning med din forventede inntekt, samt. avspasering.

ATF-kalkulatoren finner du i BFO-appen som lastes ned fra App Store eller Google Play.

Forutsigbarhet i din inntekt

Lars Omberg, som jobber som forhandlingsleder på tariffområdet i BFO, er entusiastisk med hensyn til den nye funksjonen. Han ser ATF-kalkulatoren som en verdifull ressurs som vil gagne våre medlemmer på flere måter.

- En av de mest opplagte fordelene er økt forutsigbarhet når det gjelder fremtidig inntekt. Ved å kunne eksperimentere med ulike tillegg og variabler i ATF-kalkulatoren, kan medlemmene planlegge bedre og ta mer informerte økonomiske beslutninger. Lars sier videre at han håper at kalkulatoren blir flittig brukt, og at vi kan fortsette å utvide kalkulatoren med flere tillegg.

Dette beregner ikke ATF-kalkulatoren

  • Lederlønn beregnes ikke.
  • Ø-komp beregnes ikke. Dette vurderes å lage en funksjon hvor dette er mulig.
  • Det går pr. i dag ikke an å legge til kronetillegg som ikke er pensjonsgivende. Kun de som er pensjonsgivende.

Biometri

I tillegg til ATF-kalkulator vil du også kunne bruke FaceID/fingerprint når du logger inn i appen.

Spørsmål, ris eller ros?

Dersom du har spørsmål, ris eller ros ang. ATF-kalkulatoren kan du sende en mail her.