Må vente på skoletilegget

Utbetaling av skoletillegget tar lenger tid enn antatt. De som har krav på tillegget får renter på beløpet som skyldes.

Av BFO (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

Utbetaling tar dessverre mer tid enn det vi først ble gjort kjent med av Forsvaret.
Noe av årsaken til dette er blant annet en ekstra runde og dialog med alle driftsenheter.

Prosessen er allikevel godt i gang og FPVS Forsvarets lønnsadministrasjon gjennomfører nå en beregning, som det vil bli distribuert
informasjon om til den enkelte. Enkelte har sendt frem spørsmål om det vil bli tillagt renter til beløpet.

Svaret på det er ja.

Det fortsatt ikke mulig å si konkret når utbetaling til den enkelte vi finne sted, men BFO vil be om hyppige statusmøter og følge opp at dette går så raskt som mulig.
Hvis du har konkrete spørsmål om din sak og utbetaling, skal henvendelse primært rettes til Forsvarets lønnsadministrasjon som kan svare konkret på din beregning.

Alle saker som er etteranmeldt vil bli behandlet i etterkant av de som var parter i rettssaken.

Les også: Skoletillegget: Utbetalinger på rundt 70 millioner kroner